Tillväxtverket

Höjdar­konsulter skapar kontakt mellan skolan och arbetsplatser 

Teknik, naturvetenskap och matte lyfts just nu på Dackeskolan i Tingsryd. Det är ämnen som samhället ser en bristande kompetens inom och därför finns ett behov att stärka den.

Ung kvinna skriver på färgade små lappar.

”Mot nya höjder” är en modell som tagits fram av Region Kronoberg i samarbete med flera aktörer. Modellen bygger på att tillsammans med näringslivet utforma olika utmaningar, kopplat till naturvetenskapliga ämnen, som skolelever ska lösa. Nya projekt skapas två gånger per läsår och är nu inne på sitt femte delprojekt. Hittills har många skolor deltagit i satsningen, och nya tillkommer hela tiden. Satsningen har varit lyckad och man har sett stort engagemang från både eleverna och näringsliv.

– Teknik- och naturvetenskapliga ämnen måste lyftas och då är det bästa sättet att börja redan i skolan att visa på nyttan de har i arbetslivet och anpassa lektionerna efter elevernas åldrar. Exempelvis programmerar vi med årskurs 2, medan årskurs 9 är ute och agerar konsulter på företag, berättar Caren Bildh, matematik- och NO-lärare på Dackeskolan i Tingsryd.

Färdiga tekniklektioner till lärare

”Mot nya höjder” tillhandahåller färdiga tekniklektioner till lärarna på de skolor som deltar. Filmer, länkar att klicka sig vidare på och annat material. Hur de har genomfört arbetet i klassen ska sen dokumenteras i en blogg, antingen genom att filma, fota eller skriva.

– Barnen älskar det! Och det är så bra för mig att kunna gå in och inspireras av vad andra lärare gjort, hämta in lite idéer till kommande lektioner och planera in roliga aktiviteter, säger Caren Bildh.

På Dackeskolan har man bland annat fått lära sig hur en GPS fungerar och hur de skickar signaler till satelliter. I samband med det besöktes en utställning där eleverna har fått förklarat för sig hur det kommer sig att många flyktingar har en smartphone med sig.

– De fick frågan vad de skulle ta med sig om de skulle tvingas fly, och alla svarade ju sin mobiltelefon. Med hjälp av den kan de ju inte bara hålla kontakt med släktingar och vänner, utan även navigera sig på nya ställen med hjälp av sin GPS, förklarar Carin Bildh. I klassrummet fick de sen skapa egna signalsystem med hjälp av ficklampor.

Årskurs nio Höjdarkonsulter på arbetsplatser

En annan del har varit att jobba med så kallade Höjdarkonsulter. Där har en årskurs nio fått agera konsulter på arbetsplatser och, som en del av just deras experiment, hjälpt dem se över hur mycket de rör på sig och hur mycket de sitter stilla. Eleverna intervjuade och följde bland annat efter fem personer ur personalen på Börjes varuhus och mätte hur långt de gick. De håller även på att ta fram en fiktiv app för personalens telefoner som ska plinga till när de varit stillasittande för länge och ge tips på pausgymnastik.

Kontakten mellan skola och företag viktig ingrediens

– När vi fick frågan om att vara med i projektet tackade vi såklart ja. Vi vill ju samarbeta med skolan, säger Anette Svensson, arbetsledare på Börjes.

Carin Bildh är nöjd över resultatet och har sett mer motiverade elever som kämpar för att komma in på gymnasiet och som kommer i mål med sina betyg.

– Jag är så stolt över de trötta pojkarna som egentligen bara ville vara hemma, men som nu är måna om att göra ett bra arbete, säger hon.

Hon avslutar med att säga att hon önskar att fler lärare vågade prova att gå ut i verkligheten, släppa böckerna och se hur det är. Det ger så mycket tillbaka i klassrummet!