Tillväxtverket

Språkombud sätt att få in kompetens till vården

Sverige kommer behöva rekrytera ungefär 233 000 nya medarbetare till vård- och omsorgsyrken fram till 2023. Den utmaningen hanteras bland annat genom projektet ”Attraktiva arbetsgivare”, ett projekt som kombinerar vård- och omsorgsutbildning med SFI-studier och praktik.

Kvinnlig läkare tar blocktryck på manlig patient.

I Oxelösund pågår arbetet med att utbilda personal i att ta emot nya grupper för att ge dem förutsättningar till bättre integration. Och man har sett goda resultat, både bland elever och på arbetsplatser.

Svårt rekrytera personal med rätt kompetens

Vård- och omsorgsyrken upplevs inte som attraktivt, vilket har lett till att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. I Sörmland är det främst undersköterskor som efterfrågas, och det är viktigt att de har relevant utbildning i ryggen.

– Genom det här samarbetet som sker mellan oss, SFI och vård- och omsorgsutbildningen kan vi vara med och påverka vilka kompetenser vi vill få in. Vi kan nå dem som skulle stått utanför systemet annars, säger Hanna Sundqvist, enhetschef på flera gruppbostäder och servicebostäder.

Positivt kombinera utbildning och svenskastudier

Hanna Sundqvist har positiva erfarenheter av att ta in praktikanter, som kombinerar vård- och omsorgsutbildning med SFI-studier, på arbetsplatsen. Personalen har sett att både språk och trygghet i arbetsrollen har utvecklats snabbt, men också möjlighet till att snabbt lära sig facktermer, ordning och sociala koder på arbetsplatsen.

Språkombud som handledare

I ett inledande skede av projektet utsågs ett språkombud, Ingela Ljunggren, vars uppgift är att handleda och förenkla för praktikanter att komma in på arbetsplatsen. Hon har även fått utbilda sina kollegor och sett till att alla är med och tar ansvar, samt gett dem förutsättningar för att jobba med normer och attityder som blir värdefullt i mötet med andra kulturer. I början har Ingela Ljunggren ofta en praktikant som enbart går med henne, men allt eftersom de blir modigare och tryggare i svenska språket och i sin arbetsroll så har de kunnat gå över till andra kollegor och följa dem i arbetet.

– Det är roligt att se vilket driv många elever har, en vilja att lära sig, men också hur vi kunnat hjälpa dem att få en snabbare integrering i samhället, säger Ingela Ljunggren.

Fler branscher behöver öka sin attraktionskraft

Men det är inte bara vård- och omsorgsyrken som behöver öka sin attraktionskraft. Bristyrken finns överallt och att öka sin attraktionskraft för bättre rekrytering är viktigt i fler branscher.

– Ett tips till andra som vill arbeta med liknande samarbeten är att gå språkombudsutbildningen. Det har gett mig förutsättningar att kunna ta emot eleverna på bästa sätt och ge dem bästa möjliga stöttning, säger Ingela Ljunggren.