Tillväxtverket

“Digitaliserings-checkarna hjälpte oss ta ett samlat grepp”

Det kan tyckas märkligt att ett företag som bland annat arbetar med att utbilda beslutsfattare i informations- och kommunikationsteknologi, behöver hjälp med sin egen digitalisering, men för LIFE Academy blev Tillväxtverkets digitaliseringscheck möjligheten att utveckla organisationen ytterligare.

Två kvinnor sträcker händer i luften och håller en badboll som ser ut som en jordglob.

Affärsmodell som minskar skillnader mellan länder

LIFE Academy tillhandahåller utbildning och nätverksmöjligheter för organisationer, företag och myndigheter inom hållbar utveckling med ett starkt fokus på utvecklingsländer. Genom detta arbetar företaget för att minska skillnader mellan utvecklingsländer och västvärlden. Affärsmodellen utgår både från utbildningsverksamhet men även från business to business där företag som arbetar med hållbara lösningar, produkter och tjänster får stöd i sin internationaliseringsprocess.

LIFE har ett nätverk av beslutsfattare i mer än 80 länder världen över.

Det innebär att företaget jobbar digitalt med kommunikation, kontaktförmedling och utbildning mot sina kunder. Företaget jobbar mycket med att utbilda i informations- och kommunikationsteknologi och använder sig därför av både digitala och fysiska kanaler.

Checkarna knuffade företaget i rätt riktning

– Men trots vår kompetens insåg vi att vi behövde hjälp med vår egen digitalisering för att ta ett kliv framåt internt i organisationen, säger LIFE Academys vd, Marlene Gustavsson.

Tack vare digitaliseringschecken fick LIFE Academy den knuff företaget behövde för att ta sig vidare.
– Vi behövde teknisk expertis för att effektivisera det interna arbetet och kunna frigöra resurser för den operativa verksamheten, säger Marlene Gustavsson.

Digitaliseringschecken möjliggjorde en förstudie på totalt 400 000 kronor som resulterade i en digitaliseringsstrategi. I den finns identifierade åtgärder som leder till en mer effektiv och strukturerad organisation. Framför allt har företaget fått insikter om hur digitaliseringen kan leda till nya produkter och tjänster.

IT centralt för företagets tillväxt

Enligt Marlene Gustavsson har resultatet av förstudien lett till att det inte går att betrakta it som något separat. Allt berörs av it idag. Det gäller inte bara kommunikation och förmedling av kontakter utan berör även processer, organisation och säkerhet. Allt behöver ha ett digitalt perspektiv.

Konsultstöd skapade insikt

Genom digitaliseringschecken fick LIFE Academy möjlighet att ta in konsulter som kunde hjälpa till att analysera behoven och ge råd om vilka system för teknik och process som finns tillgängliga.

Efter det avslutade projektet har LIFE Academy båden en strategi och en genomförandeplan som i detta nu sätts i verket. Det finns specifika projekt och tjänster som ska ut på marknaden.

– Vi har insett värdet att vara delaktiga i det nya, säger Marlene Gustavsson. Det gäller att acceptera den digitala utvecklingen och ta reda på vilka nya möjligheter den ger oss.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckarna finns i alla regioner - med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda, har en omsättning på minst 3 miljoner kronor samt företag som har sin ekonomi i ordning

Mer om Affärsutvecklingscheckarna

Mer om LIFE Academy