Tillväxtverket

Service viktig bas för turistföretagen

– Kan det bli praktiskt för människor att bo i skärgården och landsbygder, med enkla transporter och tillgänglighet till service, då blir det också möjligt att starta och driva företag där. Så enkelt är det faktiskt.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Det säger Ina Ununger, ordförande i näringslivsnämnden i Värmdö kommun, som är övertygad att närheten till service är nödvändig för en livskraftig skärgård, en attraktiv kommun och för en hållbar utveckling i landsbygder.

För turismen är service viktigt

Turistnäringen utgör den största delen av Värmdö kommuns totala näringsverksamhet. 2016 hade man nära 170 000 kommersiella gästnätter, varav 11 procent var utländska gäster. För att få en långsiktigt hållbar turistnäring med möjligheten att utvecklas ytterligare behöver Värmdö planera för ökad turism och tänka särskilt på båt- och ö-livet. Det behövs bofasta personer i skärgården som kan serva och ta hand om turisterna. Personer, främst unga vuxna, ska vilja flytta ut och bo kvar på öarna. Och då är tillgänglighet till kommersiell service, förskola, skola och bostäder avgörande.

Värmdö kommun omfattar större delen av Stockholms skärgård. Här ligger Svartsö, en ö med 260 fastigheter, varav 40 är åretruntbostäder. Sambandet mellan den kommersiella servicen och de växande verksamheterna här är ett bra exempel på att service driver näringslivsutveckling. Svartsö lanthandel startade som en sommarkiosk 1972 och är idag både året-runt-öppen butik och ombud för post, apotek och systembolag. En pulsåder i bygden, och ovärderlig för både bofasta och sommargäster. Men framför allt är den en viktig anledning till att fler näringar vågar etablera och investera här.

paket som lämnas ut hos ombud

Lanthandeln är en pulsåder

Ett exempel på etablering under senare år är cateringföretaget Ö-rätt som startade 2014. De levererar färdigmat till hela Storstockholm, tusen matlådor i veckan och därutöver catering och lösviktsförsäljning. Stor del av deras produktion, särskilt sommartid, är baserad på turism. De levererar färdigmat, ö-lådor, både till Svartsö Skärgådshotell och vandrarhem och till butiker och caféer på ett par andra öar samt till turbåtar.

– Lanthandeln är livsviktig för vår verksamhet. Den gör att vi alltid kan få tag på råvaror, så att vi slipper lägga värdefull arbetstid på att åka in till fastlandet, säger Cilla Heurlin, en av tre ägare på Ö-rätt.

lanthandel

Vi vill skapa framgång för varandra

Lotten Andersson driver Svartsö skärgårdhotell och vandrarhem, som öppnade 2014. Idag har de 3 500 gästnätter per år varav 500 är utländska gäster.

­– Jag hade inte placerat min verksamhet här, om närbutiken inte funnits. Skola, post och affär är grundläggande samhällsservice. Butiken är absolut livsviktig för oss, både som boende här och som företagare. Via posten får vi exempelvis kontorsmaterial, städmaterial och förbrukningsmaterial till vår cykeluthyrning som är nödvändig för att bedriva den löpande verksamheten.

Eftersom hotellet har självhushåll kan gästerna också enkelt köpa mat i lanthandeln istället för att tvingas ta med sig hemifrån.

– Dessutom fyller butiken en social roll på ön, det är öns mötesplats. Vi som är verksamma här krokar arm när vi kan för att skapa framgång för varandra. Det vinner vi alla på, förklarar hon.

Det satsas som aldrig förr på den kommersiella servicen

Går det inte att handla mat eller tanka bilen inom rimliga avstånd är det svårt för en bygd att vara attraktiv för företag och besökare. Detta konstaterade regeringen 2015 genom att tillsätta ett driftstöd för att stödja tillgängligheten till service i de mest sårbara och utsatta landsbygderna i Sverige. Stödet på 35 miljoner per år mellan 2016-2019 stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Utöver driftstödet finns även investeringsstöd, för investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar eller serviceställen där olika typer av service finns samlad.

barnvagn i skärgård

Nu behöver kommunernas möta upp

– I Värmdö överväger vi att detaljplanera några öar. Det är också oerhört viktigt att ha koll på vilka medel som finns att söka, så att vi kan vara på tårna och bli en bra samarbetspartner när entreprenörer kontaktar oss. Vi vill ge snabb service, se möjligheterna, åka ut på plats och hitta lösningar - så att vi tillsammans får saker att hända, säger Ina Ununger.

– Regeringen gör satsningar, nu är det vår tur. Här behöver vi som kommunala tjänstemän och politiker med uppdrag inom näringslivsutveckling bli mer aktiva och ta ansvar. Vi ska bestämma vilken utveckling vi vill åstadkomma och ta fram konkreta handlingsplaner för det, säger Ina Ununger.

Tillväxtverket visar vikten av service i glesa områden

Kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Tillväxtverket arbetar för att främja tillgängligheten till kommersiell service i serviceglesa områden, främst service som dagligvaror, drivmedel, post, apotek och betaltjänster. Vi samverkar med länsstyrelser och regionala organisationer som har ansvar för regionalt tillväxtarbete, men även med nationella och kommersiella aktörer inom serviceområdet.

Satsningar på kommersiell service under senare år har bidragit till att hejda den negativa utvecklingen i landsbygder. Projektmedel i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansierar, via Tillväxtverket, olika idéer för att upprätthålla och utveckla den kommersiell servicen. Vi fördelar även pengar till länen för driftstöd till dagligvarubutiker. 2017 delade totalt 186 butiker på 34 miljoner kronor i driftstöd, och många av stödmottagarna menar att stödet är räddningen för deras verksamhet.