Tillväxtverket

Att bygga broar mellan skola och arbetsliv 

På Bredsands skola i Sundsvall har man insett värdet av samarbete mellan skola och arbetsliv. Här har såväl verksamma i arbetslivet som personal och elever på skolan bokstavligt talat fått vara med och bygga broar för ökat samarbete och samtidigt skapat större förståelse för hur olika ämnen kan användas för att öka kunskapen om olika yrken. 

Att utveckla studie- och yrkesvägledningen är viktigt för att tillgodose näringslivets behov på kompetens. Det är ett bra sätt att öppna elevernas ögon för olika vägar in i en bransch de inte vet så mycket om, samt skapa en inblick i vilka yrken det råder brist på arbetskraft inom. Studie- och yrkesvägledning kan vävas in i vanliga ämnen, och på så sätt ge eleverna bättre förutsättningar för att skapa förståelse för hur den nya kunskapen kan omsättas.

Studie- och yrkesvägledning integreras i undervisningen

Lärare pratar med elever vid skolbänk.

En huvudmannaplan kring studie- och yrkesvägledning är ett sätt att fastslå hur arbetet med studie- och yrkesvägledning kan arbetas in i olika ämnen, som ett gemensamt ansvar för hela skolan. En av fördelarna med projektet har varit att skapa ett roligare arbete för lärare där de kan integrera praktiska exempel i undervisningen och skapa samarbeten med företag. Katarina Ott, lärare på Bredsands skola i Sundsvall, berättar att hennes roll har gått till att var mer projektledare och mindre undervisare genom samarbetet med PEAB.

– Tidigare i höstas när projektet skulle startas upp och vi satt och pratade om hur vi skulle kunna samarbeta så kom samtalet in på det här med samarbete och att bygga broar. Idén om ett projekt där eleverna skulle få bygga faktiska broar i grupp nappade alla på.

Viktigt att visa på bredden i olika branscher

PEAB jobbar i dag mot flera skolor, från grundskola till gymnasium. David Norberg, personalsamordnare, betonar vikten av att visa eleverna att det inte bara är snickare som jobbar i byggbranschen. Här finns allt från ekonomer till IT-tekniker, och det finns många vägar in.

– Barn är lättlärda, bara man väcker ett intresse, menar David Norberg.

För att göra det har han besökt årskurs fem på Bredsands skola i Sundsvall i deras tekniklektioner. Där har eleverna fått ett uppdrag att i grupper bygga en bro med allt vad det innebär. När de är klara får de komma till PEAB och hålla presentation.

– På så sätt får alla olika styrkor i gruppen komma fram. En elev kanske är duktig på matte, medan en annan är duktig på att hålla en presentation, förklarar David Norberg.

Han tycker sig se att det här sättet att jobba har lett till att fler lärare fått upp ögonen för integrering av företag i utbildningen, vilket han anser är bra.

– Börjar man i tid väcker man ett intresse och en vilja hos eleverna att kämpa för att nå sina drömmar.

Viktigt med gemensamt engagemang och nyfikenhet

För att fler företag ska få möjligheten att arbeta på det här sättet så anser både Katarina Ott och David Norberg att det är ett engagemang som krävs, och att både skolor och företag måste våga ta kontakt.

– Med nyfikenhet och stort engagemang från lärare eller andra på skolan att ta kontakt med företagen. Det finns fler som jag som brinner för det här och vill göra något bra, säger David Norberg.

Katarina Ott menar också att det är många skolor som är intresserade, men att det krävs entusiasm från båda håll.

– Vi har fått både tid och utrymme från vår rektor, vilket är ett måste för att det ska fungera på ett bra sätt.