Tillväxtverket

Serverat - gör det lätt att göra rätt

Restauranger som inte uppfyllt nödvändiga krav och regler riskerar att stängas av myndigheter redan på öppningsdagen. Serverat är projektet som ska göra det enklare för blivande restaurangföretagare att förverkliga sin dröm.

Johan Rennemark

En krögare behöver uppfylla en rad krav för att få driva sin verksamhet. Det handlar om allt från att installera fettavskiljare och ventilation för att minska brandrisker och skona miljön till att föra personalliggare om vilka som är verksamma i lokalen och när de är det. Dessutom behövs en rad tillstånd, till exempel för att servera alkoholhaltiga drycker och för att hantera livsmedel.

Projektet Serverat har tagit fram checklistor, e-tjänster och andra verktyg för att förenkla restaurangföretagande med digitala tjänster. Projektet drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

- Det är mycket lättare att starta restaurang idag än tidigare, säger Johan Rennemark, som driver fyra restauranger i Karlskrona. Nu kan jag anmäla en livsmedelsanläggning och söka serveringstillstånd på kommunens hemsida. Det finns också checklistor och andra hjälpmedel som gör det mycket enklare.

E-tjänster ersätter pappersexercis

Karlskrona kommuns e-tjänster för restaurangbranschen har tagits fram i Serveratprojektet. Krögarna behöver inte skicka in några papper längre. Färre kompletteringar måste göras och det är mindre komplicerat att söka tillstånd och göra de anmälningar som krävs.

- Jag slipper tänka på att skicka in bolagsuppgifter, f-skattesedel och andra uppgifter eftersom kommunen hämtar in de uppgifterna själv. Förr skulle alla papper kopieras innan de skickades in. Nu görs allt digitalt och det är mycket enklare. Jag sparar massor av tid, sägerJohan Rennemark.

Serverat påverkar handläggningen av  serveringstillstånd

Mats Hellman, verksamhetsutvecklare på Karlskrona kommun

Mats Hellman

Kommunen handlägger serveringstillstånden snabbare än tidigare eftersom socialnämnden har delegerat besluten till tjänstemännen. Att handläggningen av serveringstillstånd går snabbare än tidigare är en indirekt konsekvens av Serverat-projektet.

-  Det är e-tjänsterna som gör att det går snabbare att få ett serverings­tillstånd. Ansökningarna är mer fullständiga och färre behöver kompletteras. Vi borde kunna förkorta och effektivisera handläggningen även för andra tillstånd på liknande sätt. Det är en utvecklingsfråga för kommunen, säger Mats Hellman, verksamhetsutvecklare på Karlskrona kommun.

Svårt att få tillstånd för uteservering

Att få tillstånd för utservering på sommaren är väldigt viktigt för en restaurang. Men kraven är tuffa och säger bland annat att ute­serveringen ska vara inramad på ett visst sätt och Polismyndigheten ska yttra sig.

- Det är irriterande att det är så svårt att få tillstånd. Dessutom skiljer sig kraven åt från kommun till kommun. I Göteborg och Stockholm har jag sett restauranger utan inramade uteserveringar. Man borde kunna ha samma krav över hela landet, säger Johan Rennemark

Mats Hellman håller med. Det är svårt att förklara varför en uteservering måste anmälas till Polisen. Det är lokala föreskrifter som måste följas. Karlskrona är en världsarvstad och det gör att även stadsarkitekten har inflytande över tillstånden

- Ett nationellt initiativ för enhetliga krav och regler skulle göra ansöknings­processen betydligt enklare, säger Mats Hellman

Danstillståndet på väg bort?

Att kravet på danstillstånd kan vara på väg att försvinna, är något som Johan Rennemark har väntat på.

- Gudskelov har politikerna börjat titta på det, så att man slipper oroa sig för att någon ska börja spontandansa, säger han

Om någon spontandansar och krögaren inte har danstillstånd ska dansen avbrytas av vakter eller genom att musiken bryts. Kravet på danstillstånd utreds. Ett förslag ska lämnas till regeringen sommaren 2018.

Tillsyn utan förvarning

Oannonserade besök från kommunens och Skatteverkets tjänstemän är något alla krögare måste vara förberedda på. Det finns nämligen inte något krav på att restaurangen ska vara kontrollerad innan den startar. Om inte alla papper är i ordning, kan den stängas redan efter den första tillsynen.

- Kontakterna med kommunen fungerar bra men jag tycker att tillsyningsmännen borde berätta när de kommer. Som det nu är kan en tjänsteman dyka upp utan förvarning, ofta under lunchrusningen, avslutar Johan Rennemark.

Om Serverat-programmet

För att starta restaurang behöver företagare ansöka om många tillstånd. Syftet med Serverat är att, genom digitala lösningar, underlätta för företagare samtidigt som kommunens handläggning effektiviseras på flera olika sätt. Därför driver SKR tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket programmet Serverat. Arbetet inleds med restaurangbranschen men genom en ny överenskommelse mellan SKR och regeringen kommer även besöksnäringen omfattas av detta arbete.