Tillväxtverket

“Vi ville förenkla för oss själva, men nu kan vi förenkla för våra kunder också”

För Växjö Markisfabrik var digitalisering främst ett sätt att förenkla sin egen process. Men snart insåg företaget att det fanns en möjlighet att förenkla för kunderna också. Digitaliseringsarbetet blev en konkurrensfördel.

Växjö Markisfabrik, med nio anställda och 12 miljoner i omsättning, har två ben att stå på. Dels säljer företaget markiser och solskydd direkt till slutkund i Växjö med omnejd, dels levererar företaget till återförsäljare runt om i hela landet.

Undviker dubbelarbete

Nu hade målet för digitalisering utökats med ännu en förbättring. För ungefär åtta år sedan insåg företaget att det dubbelarbetades. Växjö Markisfabrik hade ett ordersystem och ett produktionssystem som inte kommunicerade med varandra.

– Det innebar att vi först skrev in i ordersystemet, för att sedan skriva in samma sak i produktionssystemet, säger Växjö Markisfabriks vd, Lena Broström. Det kändes lite onödigt.

Dessutom krävdes det ibland handpåläggning när ordrar kom från återförsäljare. De visste inte alltid vad som var möjligt att göra när det gällde modelltyper och mått.

Kopplar samman systemen

– Vi ville främst ha ett system som kopplade ihop order- och produktionssystem för att förenkla för oss själva, säger Lena Broström. Så vi kontaktade ett konsultbolag för att få reda på vad det skulle kosta. Och när offerten kom, höll vi på att ramla baklänges. Det fanns inga möjligheter att vi skulle kunna räkna hem den kostnaden.

Så företaget fortsatte att arbeta på det gamla sättet.

Men förra året kontaktades Lena Broström av Almi, som undrade om företaget skulle vara intresserad av att få hjälp med digitalisering. Mycket hade hänt på åtta år. Priserna hade gått ner, och nu fanns också möjligheten till att få ekonomiskt stöd med hjälp Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för digitalisering.

– Vi visste ju vad vi ville ha, så vi var ganska väl förberedda nu när tiden var mogen, säger Lena Broström.

Fel ska inte vara möjligt

Nu hade målet för digitalisering utökats med ännu en förbättring. Växjö Markisfabrik ville dessutom ha ett system som gjorde att deras återförsäljare kunde lägga in ordrar utan att det skulle kunna bli fel, och se priser i olika varianter. Det skulle bli omöjligt att beställa något som inte går att tillverka.

Med hjälp av en digitaliseringscoach tog Växjö Markisfabrik fram en beskrivning över vad man behövde och sedan kontaktade man ett företag man kände väl till.

– Vi tog hjälp av dem som gjort programmen till maskinen vi använder att kapa väv med, säger Lena Broström. För oss var det en stor fördel att utnyttja någon som kände vår relativt lilla bransch. Vi kunde kommunicera så vi förstod varandra och då slapp vi många missförstånd.

Produktions- och konkurrensfördelar

Projektet drog i gång i mars förra året och nu är systemet färdigt till en total kostnad av 470 000 kronor. Men än så länge vill Växjö Markisfabrik bara använda systemet internt.

– Vi vill vara säkra på att allt fungerar som det ska innan vi gör det tillgängligt för våra återförsäljare, säger Lena Broström. Men då kommer de att kunna göra beställningar direkt ute hos sina kunder med hjälp av en iPad. Då kan de direkt ge besked om vad de kan göra och vad de kommer att kosta.

För Växjö Markisfabrik innebär det nya systemet så väl en produktivitetsförbättring som en konkurrensfördel.

– Vi vet att det finns konkurrenter som går samma väg, säger Lena Broström. Och då behöver vi vara i framkant.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckarna finns i alla regioner - med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda, har en omsättning på minst 3 miljoner kronor samt företag som har sin ekonomi i ordning.

Mer om Affärsutvecklingscheckarna

Mer om Växjö Markisfabrik