Tillväxtverket

Från förlust till vinst - med digitalisering och lean

Genom att eliminera alla processer som inte skapade mervärden för deras kunder vände Emballator Lagan Plast i Ljungby motgång till framgång. Så här gick det till.

Idag är Emballator Lagan Plast ett välmående industriföretag som utvecklar, producerar och säljer plastburkar och hinkar avsedda för livsmedel och kemtekniska produkter. Genom att digitalisera sin produktion och ta bort alla delar i processen som inte skapar mervärde för deras kunder har de lyckats positionera sig som ett konkurrenskraftigt företag på morgondagens marknader. Under 2017 utsågs företaget dessutom till vinnare i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins tävling Smart industri. Men så här bra har det inte alltid gått för det småländska företaget.

Var på väg att läggas ner

Frida Nilsson är hållbarhetschef på Emballator Lagan Plast. Hon berättar att företaget i mitten av 2000-talet stod inför stora utmaningar eftersom det inte var lönsamt.

– Det gick inte bra för oss vid den här tiden. Vi hade haft ganska många vd:ar, vi hade hög sjukfrånvaro och låg leveransprecision.

Det var en orolig tid i Ljungby kommun, som sedan början av 1900-talet förlitat sig på sin industri för att kunna expandera. Många viktiga arbetstillfällen stod på spel. Att flytta produktionen utomlands, exempelvis till Kina, var dock aldrig aktuellt för Emballator Lagan Plast.

– För att behålla vinstmarginalen på vår produkt, som visserligen är lätt att stapla och frakta, men samtidigt är väldigt billig, kan vi inte transportera våra produkter runt i världen. Då äter leveranskostnaderna upp den redan lilla vinsten per enhet som finns.

Lean-baserad utvecklingsstrategi

Vändningen kom 2005 när den då nytillträdde vd:n Christian Silvasti introducerade en ny utvecklingsstrategi. Den var baserad på lean, som går ut på att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar mervärden för kunden.

– Det gjorde att vi kunde vända skutan. Till en början var vi bara några få som var delaktiga i arbetet med implementeringen av lean. Men över tid har fler blivit involverade. Idag är alla medarbetare delaktiga i olika forum för förbättring i daglig styrning, zonmöten, experiment, projekt och processoptimeringar. Ordspråket ”Utan varandra är vi inget, tillsammans är vi allt” genomsyrar allt i vårt engagemang.

Viktigt att kartlägga produktionen

Genom bland annat digitala produktionsuppföljningssystem och VMI-lösningar, alltså leverantörsstyrda lager som leder till effektivare logistikprocesser, har Emballator kunnat minimera produktionsbortfallet. Fridas bästa råd till andra industriföretag som vill effektivisera sina processer? Börja inte med det digitala. Börja med att kartlägga arbetsflöden.

– Digitaliseringen innebär otroliga möjligheter för industriföretagen. Men vi tror inte på att köpa in nya system ”bara för att”. Man måste först se till kundnyttan och identifiera vad systemet eventuellt skapar för värden. Det är förstås kul att ha ”flashiga” system men om man inte först kartlägger sina processer riskerar man att baka in befintliga problem med arbetsflödet i det nya systemet. 

Frida Nilsson och Mikaela Arvidsson

Ordning och reda – med digitalisering

Mikaela Arvidsson jobbar idag tillsammans med Frida i Lagan Plasts hållbarhetsgrupp. Innan dess jobbade hon under nio år med företagets produktion, både som operatör och ansvarig för maskinparken.

– Jag ville hjälpa till att minimera slöseriet i våra processer och göra produktionen så effektiv som möjligt. Här har digitaliseringen spelat en viktig roll. Med hjälp av vårt produktionsuppföljningssystem blev det mycket enklare att sköta exempelvis orderbyten och minimera avvikelser.

Hon får medhåll av Frida Nilsson.

– Lean-filosofin och digitalisering har skapat ordning och reda i våra processer.

Fakta om Emballator Lagan Plast

Gör: Tillverkar och marknadsför platsemballage för livsmedel och kemtekniska produkter. Ingår i Emballator-gruppen som består av tio företag och finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. 
Startade: 1965

Antal anställda: 126
Omsättning: 357 267 000 kronor (2016)

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på två stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att öka tillgången till rätt kompetens. Insatserna är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Läs mer om Tillväxtverkets insatser för Smart industri.