Tillväxtverket

Servicekompaniet vann kommunal upphandling

Tre män i Vänersborg tog 2013 saken i egna händer och startade  det arbetsintegrerande sociala företaget Servicekompaniet. Fyra år senare är de sju anställda och nu har kooperativet precis vunnit en reserverad upphandling från Vänersborgs kommun.

Avtalet om tjänsten blev klart hösten 2017. Kommunen hade tidigare direktupphandlat Servicekompaniets tjänster, men affärerna växte och en vanlig upphandling behövde göras. Samtidigt beslutade Vänersborgs kommun att i linje med sin upphandlingspolicy, börja genomföra upphandlingar för att skapa sysselsättning för personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ville testa att genomföra en så kallad reserverad upphandling av gaturenhållning, grönyteskötsel och städning av offentliga toaletter. I en reserverad upphandling ska anbudet gå till företag som har arbetsintegrering som främsta syfte och där minst 30 procent av de sysselsatta har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Alla företag som uppfyllde de kraven kunde vara med och lägga anbud

– Vi tänkte att det borde var lättast för ett arbetsintegrerande socialt företag att leva upp till våra krav. Samtidigt var det spännande att se om det skulle finnas andra företag som kunde passa in, säger Anna Lindblom upphandlare på Vänersborgs kommun.

Servicekompaniet ensam att matcha kraven i upphandlingen

Det kom bara in ett anbud som uppfyllde kriterierna, och det var Servicekompaniets. Alla sju som arbetar på företaget är idag anställda men praktik och arbetsträning erbjuds fortfarande. För hälften av de anställda har arbetsintegrerande insatser, finansierade av Arbetsförmedling eller samordningsförbund, resulterat i en anställning.

-  Vi anställer om samarbetet fungerar och vi har tillräckligt många uppdrag, säger Denis Busuladzic som är en av de tre grundarna

Tröskeln för att lämna anbud var hög

Denis Busuladzic berättar att han egentligen föredrar direktupphandling och att få prata med den man gör affärer med. Blanketter och datorer är inte populära sysslor i kooperativet. Tröskeln att lämna in ett anbud var därför hög.

- Det var en ny och för oss ovan terminologi och också ett nytt datorprogram, säger han om att lämna anbudet. Men vi fick mycket hjälp av Anna Lindblom som berättade om hur en upphandling går till. Vi hade två möten och sedan frågade vi mycket. Om inte hon förklarat och svarat på frågor hade det inte gått, säger Denis Busuladzic.

Fler upphandlingar med sociala hänsyn på gång

Anna Lindblom, upphandlare, Vänersborgs kommun

Anna Lindblom, upphandlare

Anna Lindblom ser gärna att det blir fler upphandlingar med sociala kriterier och tycker det är roligt att bidra till att fler kommer till stånd. I dagarna har hennes kollega Magnus Schönemann, lagt ut en upphandling för socialförvaltningens räkning vad gäller inköp och tvätt för i hemtjänsten.

- Det var faktiskt en anledning till att jag sökte jobbet som upphandlare i kommunen. Jag vill vara med och bidra till affärer som gör skillnad både socialt och miljömässigt. Att den här typen av affärer kommer till stånd är ett resultat av engagerade politiker och tjänstemän, säger hon

Nästa anbud blir lättare

Trots svårigheterna med att skriva det första anbudet vill Denis Busuladzic gärna försöka igen.

- Den här gången gjorde vi allt för första gången. Nästa gång kommer det att vara mycket lättare. Man förlorar inget. Man kan bara vinna och vi är så glada över möjligheten.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Till skillnad från andra företag integrerar de också människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete i samhälle och arbetsliv. Det sker till exempel genom arbetssträning eller annan daglig verksamhet. Därför har ett arbetsintegrerande socialt företag alltid minst två affärsidéer. Arbetsintegrerande sociala företag kan driva alla möjliga affärsverksamheter till exempel hotell, kafé eller fastighetsservice.

Följande villkor gäller också:

  • De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • De återinvesterar i huvudsak sina vinster i egen eller liknade verksamhet.
  • De kan sälja till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.
  • De tillhandahåller tjänsterna arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera