Tillväxtverket

Bilvård och arbetsträning i skön förening

På KASAK rekonditioneras, städas och tvättas bilar till både privata och offentliga kunder. Företaget har också en bilverkstad och snart är utvecklingen av ytterligare en idé klar. Att ha flera affärsidéer är grejen med ett arbetsintegrerande socialt företag.

På KASAK (Karlskrona Sociala Arbetskooperativ) ska man förutom bilvård, arbetsträning och rehabilitering snart också sköta hanteringen av arbetskläder för äldre- och funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona. Karlskrona kommun är KASAK:s största kund. Till dem säljer de både tjänster för arbetsträning och rehabilitering samt tvätt och städ av deras 400 leasingbilar.

Ovandlades från kommunal verksamhet till socialt företag

Bilvården drevs i kommunal regi, fram till för två år sedan då ett projekt startades för att omvandla verksamheten. För att bli ett självständigt socialt företag fick deltagarna utbildning. Under ett halvår arbetade också en projektledare med att ”bädda för” övergången genom att se över försäkringar, skaffa mejladresser och stötta kooperativets uppbyggnad.

– Det är ett förändringsarbete att omvandla en verksamhet som drivits kommunalt till ett kooperativ där deltagarna blir medlemmar. Det måste finnas någon i verksamheten som är beredd att driva och stötta i förändringen, säger Dan Johansson som nu är verksamhetsledare på KASAK.

Samtidigt är det viktigt att företaget inte är beroende av en enda person. KASAK arbetar mycket med att säkra och dokumentera rutiner och dela upp ansvaret.

Tilliten till medarbetarna är central

Tilliten till medarbetarna är en viktig värdegrund. Alla anställda erbjuds medlemskap i kooperativet efter sex månaders anställning. De har också till exempel nycklar och tillgång till lokaler och verkstad även på helger. Att tvätta och meka med sin egen bil efter stängning är tillåtet.

– Att få förtroende och verkligen uppleva att jag är med och äger företaget, är en viktig del. Det fungerar, även affärsmässigt, säger Dan Johansson

Från 6 till 28 anställda på två år

Utvecklingen av verksamheten har gått fort. När företaget knoppades av från kommunens verksamhet var de sex anställda, idag är de 28. Målet är att ha 100 anställda om bara några år. KASAK har blivit duktiga på att lyssna in behov från marknaden och att utveckla nya tjänster utifrån dem och den kompetens som finns i företaget.

–  Att vi startade en bilverkstad berodde till exempel på att vi hade en medarbetare som hade kompetens och intresse för det, säger Dan Johansson

Det KASAK tjänar in används för att utveckla verksamheten. De har till exempel gjort miljöinvesteringar i anläggningen och använder enbart Svanenmärkta produkter. Ett aktivt arbete för en ökad mångfald i personalgruppen har resulterat i att det nu finns sex kvinnor bland de anställda.

Nominerade till Årets kooperativ

I november blev KASAK, som ett av fyra kooperativ i Sverige, nominerade av Coompanion till utmärkelsen Årets kooperativ. Efter nomineringen fick de ta emot både lokalpress och studiebesök. Christoffer Odén var en av de stolta kooperatörer som åkte till Stockholm för att delta i ceremonin.

Några råd till kommuner som omvandlar verksamheter

Dan Johanssons råd till andra kommuner som funderar på att göra om kommunala verksamheter är att involvera personer som är trygga och engagerade.

– Att kommunens anställda inte oroar sig för sin egen roll, utan själva tror på idén med att ovandla en verksamhet till ett fristående socialt företag, kan snabba upp processen betydligt, avslutar Dan Johansson .

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Till skillnad från andra företag integrerar de också människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete i samhälle och arbetsliv. Det sker till exempel genom arbetssträning eller annan daglig verksamhet. Därför har ett arbetsintegrerande socialt företag alltid minst två affärsidéer. Arbetsintegrerande sociala företag kan driva alla möjliga afffärsverksamheter till exempel hotell, kafé eller fastighetsservice.

Följande villkor gäller också:

  • De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • De återinvesterar i huvudsak sina vinster i egen eller liknade verksamhet.
  • De kan sälja till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.
  • De tillhandahåller tjänsterna arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera