Tillväxtverket

Ett tak två gene­rationer

Ann Edberg tar emot i Norrsken House i Stockholms gamla vagnhallar. Här huserar ca 300 entreprenörer – alla med någon form av social inriktning. Medelåldern är runt trettio och olika språk hörs. Det är ungt och kreativt, samtidigt som lokalens forna funktion lyser igenom.

143 000 av stockholmarna mellan 55 och 79 år bor ensamma, inte sällan ofrivilligt. Samtidigt är studenternas boendesituation en utmaning i alla landets universitetsstäder.

– Jag har hört om unga som valt att tacka nej till sin utbildningsplats då de inte hittat boende. Det är ett jämlikhetsproblem när inte alla har samma möjligheter, säger Ann Edberg, en av grundarna av företaget Ett tak två generationer.

I femtioårsåldern uppdaterade Ann Edberg sin civilekonomexamen från 80-talet och ämnen som entreprenörskap, undersökningsmetodik och tjänstedesign stod på schemat. Hon inspirerades av mötet med de yngre kursdeltagarna och kom att brinna för att bygga broar mellan generationer. Det var drivkraften bakom idén till Ett tak två generationer, en idé som mejslades fram tillsammans med medgrundarna Åsa Minoz och Sara Modig 2014. Dagens team består förutom av Ann Edberg av Nikolas Sachnikas, frilansande UX-designer och Anna Söderberg, civilingenjör inom samhällsbyggnad.

Matchar bostadssökande studenter med personer över 55

Ett tak två generationer matchar personer över 55 år, med bostadssökande studenter. De hjälper till med det första mötet, hyresavtalet, administrerar hyran och har även en jourtelefon, allt för att skapa så stor trygghet som möjligt för båda parter.

Användarna av tjänsten betalar en medlemsavgift och fem procent av månadshyran som avgift till Ett tak två generationer som delas lika mellan hyresgästen och uthyraren.

Professionell verksamhet som drivs som ekonomisk förening

Även om engagemanget är socialt är Ann Edberg noga med att betona att hon driver ett företag och inte en ideell verksamhet.

- Många ideella initiativ blir beroende av enskilda eldsjälar. Vi strävar efter en stabil ekonomisk utveckling och möjlighet att skala upp med hållbarhet och social nytta i botten.

Grundarna vill att användarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten och valde därför företagsformen ekonomisk förening. Men det har visat sig att det finns mycket fördomar kring den företagsformen hos finansiärerna.

–  Trots att vi haft en bra kontakt med till exempel både Almi och Connect finns inte ekonomisk förening att kryssa i på ansökningsformulären.

Droppen kom när Ann Edberg presenterade sin idé för en potentiell finansiär och han sa att han trodde på hennes idé men att hon inte skulle göra det svårare genom att välja en okänd företagsform

– Jag har också känt att då jag är en kvinna, lite äldre och med ett socialt engagemang är det lätt att placeras in i ett ideellt fack. Ändå är teamets mångfald, kompetens- och erfarenhet, vårt teams styrka.

Lätt att få finansiering första gången

Företaget fick tidigt stöd från Vinnovas program för sociala innovationer. I nästa fas har det gått trögare och de har fallit på målsnöret flera gånger. Kanske hade det varit lättare om de sökt för en renodlad teknisk idé.

– För att bygga den digitala plattformen hade vi nog fått pengar direkt. Men då hade vi blivit utan vår kunskap om användarnas behov och betalningsvilja och hur olika användargrupper vill kommunicera. Det är utifrån den som vi nu vi kan göra den digitala plattformen verkligt spetsig.

HSB Stockholm har varit den viktigaste finansiären. De öppnar även dörrar till nätverk och bidrar i styrelsearbetet. HSB:s hållbarhetschef, är en nyckelperson som ser ett bättre nyttjande av boytor som ett hållbart alternativ till nybygge. Även pensionärsorganisationerna PRO och SPF och Stockholms Studentkårers Centralorganisation öppnar dörrar.

En utmaning att växa

Utmaningen för Ett tak två generationer är nu att växa. Inte bara för att skapa ekonomisk tillväxt utan för att bygga ett tillräckligt bra erbjudande med en kritisk massa av bostäder och hyresgäster.

– Innan det finns en viss mängd bostäder och hyresgäster att matcha via vår digitala plattform är vi inte den tjänst vi ska vara. Sverige har den högsta andelen ensamhushåll i hela världen – och många lever i ofrivillig ensamhet. Vårt erbjudande adresserar detta och vi har nu förutsättningarna att bygga plattformen som kan växa i Stockholm och sedan spridas till fler städer.