Tillväxtverket

Nya affärer genom reserverad upp­handling

Stenbacken var ett av de första företagen som vann en reserverad upphandling när den nya lagstiftningen trädde i kraft 2017. Kooperativet är ett boende för personer som av olika skäl inte uppfyller kraven för att få hyra lägenhet. Från början var det mest personer med missbruksbakgrund.

Företaget startades 2005 av söderhamnsbor som ville skapa en tryggare stad genom att minska hemlösheten. Idéerna om att också skapa jobb hade funnits länge men tog form för ett par år sedan. Arbete och försörjning är ytterligare ett sätt att minska utsattheten för dem som har det tuffast. Stenbacken erbjuder fastighetsskötsel, källsorteringstjänst och luncher till en förskola och en daglig verksamhet.

–  Nu har vi dessutom vunnit en reserverad upphandling som innebär att vi har avtal om att leverera fruktkorgar till kommunen och två kommunala bolag, säger Andreas Helgesson verksamhetsledare på Stenbackens boende- och arbetskooperativ.

Reserverad upphandling med sociala hänsyn

Vägen till avtalet började med ett möte där det visade sig att kommunen hade ambitionen att göra en reserverad upphandling med sociala hänsyn. Ett politiskt beslut hade fattats om att minst två sådana skulle göras under 2017. Kommunen inledde en dialog med de sociala företagen om vilka tjänster och förutsättningar som fanns. På så sätt fick de information om på vilket område upphandlingen skulle ske. Valet föll på fruktorgar. Inget av de sociala företagen hade leveranser av fruktkorgar  i sin verksamhet, men kommunen såg en möjlig utveckling för något eller några företag.

Söderhamns kommun valde att använda sig av en så kallad ”reserverad upphandling riktad till arbetsintegrerande sociala företag”. Stenbacken, i samarbete med ett annat socialt företag Kreativboden, tog hem upphandlingen före ett företag i Kista, som inte var ett socialt företag, men som avsåg att använda Samhall som underleverantör.

Andreas Helgesson, verksamhetsledare Stenbacken

Andreas Helgesson

Inte så svårt att lämna anbud

Andreas Helgesson berättar att det var mycket lättare än han trodde att lämna anbud.

– Tio minuter tog det att fylla i anbudet. Svårast var att beräkna priset. Frukt kostar olika under året och det skulle vara tre olika storlekar på fruktkorgarna, fyra, sju och tio kilo. Vi visste inte heller hur många korgar det skulle bli då de olika enheterna bestämmer om de ska ha fruktkorg eller inte, berättar Andreas Helgesson.

De tog dock hjälp av sin grossist och studerade andra leverantörers prissättning.

– Och så gjorde vi en ”fruktkupp”, fortsätter han. Enligt underlaget från kommunen skulle bananerna vara ekologiska. Vår målsättning var istället att fruktkorgen i så stor utsträckning som möjligt skulle vara ekologisk eller åtminstone bestå av svensk frukt.

Upphandlingen ledde till anställning

Kommunen gillade idén och nu levererar Stenbacken 19 fruktkorgar i veckan – en affär som möjliggör en deltidstjänst med lönestöd. För Leo Räisänen, på Stenbacken innebär affären att han påbörjar en provanställning i december 2017. Han arbetar även i Stenbackens andra nya affärsverksamhet – en källsorteringstjänst till villor

– Jag lämnade Stockholm, i somras ordnade jag mitt körkort och nu har jag ett arbete också. Jag ser anställningen som upploppet på vägen tillbaka till ett bra liv, efter ohälsa, för mycket dricka, ett förlorat körkort och skilsmässa, berättar Leo Räisänen.

Leveranser av fruktkorgar - perfekt för arbets­integrerande sociala företag

Andreas Helgesson menar att leverans av fruktkorgar kan vara en möjlig tjänst för fler sociala företag runt om i Sverige – särskilt om företaget redan har andra verksamheter som innefattar transporter och livsmedel

– Vi hade precis skaffat oss transporttillstånd och eftersom vi har ett restaurangkök hade vi ett livsmedelstillstånd sedan tidigare

Vad gäller utvecklingen på Stenbacken är det viktigaste nu att få fler kunder till de affärsverksamheter som startats upp. Under våren kommer till exempel ett utskick att gå ut till alla företag med fler än fem anställda med erbjudande om fruktkorgar.

Fler borde våga svara på upphandlingar

– Jag tycker att fler borde  svara på upphandlingar och tipsa sina kommuner om möjligheten att använda sig av reserverade kontrakt. Jag tycker även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan borde använda sig av möjligheten med sociala kriterier. De bör väl, precis som vår kommun, vara föregångare på just det här området, avslutar Andreas Helgesson

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Till skillnad från andra företag integrerar de också människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete i samhälle och arbetsliv. Det sker till exempel genom arbetssträning eller annan daglig verksamhet. Därför har ett arbetsintegrerande socialt företag alltid minst två affärsidéer. Arbetsintegrerande sociala företag kan driva alla möjliga afffärsverksamheter till exempel hotell, kafé eller fastighetsservice.

Följande villkor gäller också:

  • De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • De återinvesterar i huvudsak sina vinster i egen eller liknade verksamhet.
  • De kan sälja till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.
  • De tillhandahåller tjänsterna arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera