Tillväxtverket

Mat med omtanke går nu på export

Mobila slakterier minskar stressen hos djuren, vilket påverkar kvaliteten på köttet. Det har företaget Hälsingestintan gjort till sin företagsidé, som efter stora framgångar inom landet nu går på export. Frankrike är först ut att skriva samarbetsavtal och många fler är intresserade.

Kor på en äng

Fram till för sådär 15 år sedan var det svårt att få tag på svenskt kvalitetskött i matbutikerna. För att hålla priserna nere erbjöds svenskarna lågpriskött från olika delar av världen. Djur som fötts upp under undermåliga förhållanden och sedan transporterats långa sträckor för att slaktas.

Men sedan hände något. Konsumenterna fick nog och började efterfråga högre kvalitet, samtidigt som omvärlden fick upp ögonen för det djurplågeri och de oetiska principer som härjade i branschen. Läget började så sakta att förändras. Nu efterfrågar vi mer och mer lokalproducerat kött från djur som har fötts upp under drägliga villkor och inte stressats till döds.

För 15 år sedan startade också Hälsingestintan, ett familjeföretag under ledning av Britt-Marie Stegs i Järvsö. Hon och hennes familj har drivit köttproduktion och bondgård i 18 år och aldrig kompromissat med kvaliteten.

– Vi väljer alltid ut de bästa djuren som lämpar sig för slakt och hängmörar på klassiskt vis i minst en vecka för att få fram den bästa smaken, säger hon. Så har man gjort i alla tider och det är så man får fram ett bra kött!

Många vill se var köttet kommer ifrån

Entreprenören och grundskoleläraren Britt-Marie startade företaget Hälsingestintan och tog fram ett helt nytt koncept för att erbjuda svenskt kvalitetskött till medvetna konsumenter runt om i landet. Det sker genom mobila slakterier som kommer till uppfödaren i stället för att transportera djuren. Företaget har occkså utvecklat en metod för att redan på köttbitens förpackning i affären via en QR-kod kunna spåra vilken gård köttet kommer ifrån.

– Nu kan vi enkelt visa upp hela kedjan från gården till butiken, säger Britt-Marie. Genom ny teknik har vi skapat spårbarhet för kött.

Det här systemet har tillfört ny positiv energi till köttbranschen i Sverige. Bönderna är mer engagerade och delaktiga i strävan efter kvalitetskött. De får dessutom bättre betalt för sina produkter.

Matlandet Frankrike först ut som kund

Hälsingestintan har nu vuxit och levererar mobil slaktning, styckning och hängning över i stort sett hela landet. Djuren kommer från ett 30-tal gårdar runt om i landet och köttet säljs via dagligvarukedjorna.

Företaget har fått flera internationella förfrågningar och Frankrike blev den första marknaden utanför Sverige där Hälsingestintan nu etablerat sig.

– I Frankrike har djurhållningen länge varit under all kritik och konsumenterna har upprörts över djurplågeriet som uppenbarligen sker på slakterierna, säger Britt-Marie. Nu har frågan kommit upp på regeringsnivå och därför vill man nu inleda samarbete med oss!

Hälsingestintan och det franska bolaget S.A.S Boeuf Ethique har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal som innebär att Hälsingestintan bidrar med sin kunskap inom djuromsorg, mobil slakt och spårbarhet.

Familjeföretaget växer och med det marknaden

Hälsingestintan har idag 44 anställda och tre av Britt-Maries barn är engagerade i företaget. Fler delägare med kapital och kunnande har också tillkommit. För en tid sedan utsågs tidigare vice vd Henrik Viken till ny vd efter Britt-Marie, som nu får mer tid till att fokusera på marknadsföring och de nya internationella förfrågningar som kommer.

– Det finns ett stort intresse ute i världen, konstaterar hon. Många länder i Afrika till exempel vill veta mer om vår verksamhet. Och där skulle vårt koncept verkligen kunna göra stor skillnad.

Affärsutvecklingscheckar

Hälsingestintan har fått våra affärsutvecklingscheckar. Det är vårt stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka konkurrenskraften.

Mer information om affärsutvecklingscheckar