Tillväxtverket

Snabbspår för nyanlända i Nyköping

Snabbspår för nyanlända företagare i Sörmland har gett affärsidéer och långt framskridna planer på nya företag. Dessutom motivation och nätverk, både hos deltagarna och bland de företagsfrämjande aktörerna i regionen.

Man står upp och pratar vid ett mötesbord . Flera människor tittar på honom.

Firas Wakkas, deltagare, berättar om sin affärsidé Fusion mat för bland annat näringsminister Mikael Damberg

Firas Wakkas är en av entreprenörerna. Han har varit i Sverige i fyra år och är både en entreprenör och en inspiratör. Under en snabbspårsutbildning för nyanlända företagare i Nyköping har han i grupp med att par andra börjat arbeta med en affärsidé som också är en vision om integration. På ett informationsseminarium i Näringslivets Hus i Nyköping får Firas möjlighet att berätta om sin idé för press, och näringslivsfrämjare i kommunen och även näringsminister Mikael Damberg som är på besök.

- Min idé är Fusion Mat, ett kooperativ och en mataffärskedja för hybridbaserad matkultur. Jag vill skapa ett koncept för en mataffär där både svenskar och nyanlända kan handla, berättar Firas.

- Av Sveriges befolkning är 17 procent födda utomlands, vi ser en trend med produktutveckling för den här kategorin. Som svensk är man nyfiken på andra kulturers matlagning. Men nyanlända eller nya svenskar går inte till de svenska stora matkedjorna. De känner inte igen matvarorna, de känner sig obekväma i miljön.

Firas Wakkas tes är att nyanlända hellre väljer små butiker i förorterna, som andra invandrare driver. Svenskarna å sin sida får inte del av all den matkultur som finns i dom butikerna.

Första steget mot företagande

Fusion-mataffärskonceptet bygger helt enkelt på tanken om ett utbud av livsmedel och varor som är en mix av olika matkulturer, och en mötesplats med maten i centrum. Tanken är att Firas och kollegorna ska öppna en pilotbutik som testar en franchisingmodell. De hoppas på att Fusion Mat ska reformera förortsbutikerna – göra dem bättre, höja standarden och framför allt göra dem tillgängliga för fler.

- Det är verkligen spännande att höra om alla era affärsidéer. Den här utbildningen ger er möjlighet att ta det första steget mot företagande och komma vidare, säger Mikael Damberg, efter presentationen av snabbspårsentreprenörerna. Ni är alla starkare, nu vet ni mer om hur ni ska gå vidare. Ibland startar man med en idé, och landar i en annan.

Firas Wakkas håller med om att det är viktigt att utvärdera sina idéer, men det är också av betydelse att fråga sig om man faktiskt vill vara företagare.

- En stor vinst med utbildningen tycker jag är att vi har fått ett nätverk här i Nyköping. Vi har fått kontakt både med andra nyanlända som är intresserade av entreprenörskap, men också med olika företagsfrämjande aktörer i kommunen.

Som ett direkt resultat av utbildningen har Firas och gruppen som arbetar med Fusion Mat-idén arrangerat en egen ny utbildning. För att lära sig hur man kan starta ett kooperativ har de bokat upp Inger Wickbom på företagsrådgivaren Coompanion Sörmland som ska föreläsa om kooperativt företagande.

- Jag frågade mig, vad kan vi nyanlända göra för integrationen, säger Firas. Det här är ett initiativ som vill bidra till utvecklingen av social hållbarhet i Sverige. Ett kooperativt företag som knyter ihop demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

Bild på Scarlett Roa, projektledare i Nyköping

Scarlett Roa, projektledare

Upplägget är en mix av föreläsningar, studiebesök och nätverksträffar

- Framgångsfaktorn är vi gjorde detta i så gott samarbete med Almi Företagspartner och fick fullt stöd av Nyköpings kommun och Arbetsförmedlingen i Nyköping.

Scarlett Roa är egenföretagare och vd på Bright Red Future som bland annat erbjuder föreläsningar i hållbart företagande, interkulturell kommunikation och hållbar internationalisering. Hon kom själv till Sverige som asylsökande på 1980-talet och tror att hennes personliga bakgrund också har bidragit till den goda kontakten med de nyanlända på kursen.

- Jag och min kollega Irena Levkova satte upp ett väldigt ambitiöst program. Vi föreläste om företagande, kapitalmarknaden, juridik med mera under 16 tretimmars-lektioner och ordnade studiebesök och en nätverksträff. Att vi är två utlandsfödda företagarkvinnor tror jag uppskattas av deltagarna. De förstår att vi är kompetenta men också att vi delar med oss utifrån egen erfarenhet.

Alla deltagarna i snabbspårsutbildningen vill starta bolag, men det återstår fortfarande mycket för att komma vidare med finansiering, lokaler, tillstånd med mera.

Snabbspår för nyanlända företagare i Sörmland

Syftet med projektet var att skapa en företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Sörmland. Deltagarna fick möjlighet att utveckla sina idéer och att, efter projekttidens slut, lansera dem på marknaden. Projektet vill skapa ett skräddarsytt utbildningsprogram som varvades med nätverksträffar och studiebesök på svenska företag.

Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Kontaktpersoner: Scarlett Roa Brynildsen och Thomas Orrung