Tillväxtverket

Flen har satt turismen på framtids­kartan

Turismen är redan stor i Flen. Och den kan öka ännu mer. Genom att ge besöksnäringen en tongivande roll i samhällsplaneringen, har nu kommunen som mål att locka till sig både fler turismföretagare och fler besökare i framtiden.

När Flens kommun skulle göra om sin översiktsplan blev det ett gyllene tillfälle att ge besöksnäringen en större roll. Diskussioner hade pågått under en tid, och när Tillväxtverket utlyste programmet Stärkt lokal attraktionskraft, blev det den förlösande faktorn för att komma igång på allvar. Som en av tio pilotkommuner hos Tillväxtverket skulle Flen inte bara få stöttning ekonomiskt, utan också nya nätverk, fördjupad kunskap och erfarenhetsutbyte med andra kommuner och regioner runt om i landet.

Flen har mycket som lockar

Flen började arbeta med hur de på ett smartare sätt kunde attrahera fler företagare och möta deras etableringsbehov. Och hur kraften hos de attraktiva platser som finns i området kunde utnyttjas för att skapa ännu fler besökare, företag och tillväxt. Dessa frågor lade grunden till arbetet med att ge besöksnäringen en mer tongivande roll i Flens samhällsplanering.

Pernilla Hagström

Pernilla Hagström

– Vi har ett strategiskt bra läge mitt i Sörmland och fina naturvärden med stor potential till utveckling, säger Pernilla Hagström, projektledare på Flens kommun.

– Att besöksnäringen redan idag utgör en tredjedel av näringslivet här, visar att vi har mycket som lockar. Att koppla på det turistiska perspektivet i översiktsplanen kommer gynna både företagandet, turismen och invånarna. Vi måste ligga i framkant, annars vänder sig intressenter till andra kommuner med sina idéer. Översiktsplanen med besöksfokus ger oss verktygen för det. Den kommer att öka vår attraktionskraft genom att vi kan förekomma intressenters frågor och behov, fortsätter hon.

Turistperspektivet genomsyrar översiktsplanen

Målet med projektet var inledningsvis att skapa en bilaga till den nya översiktsplanen. Nu genomsyrar istället det turistiska perspektivet hela dokumentet, ett tecken på att kommunen lyckats få in ett nytt tankesätt i sin organisation. Nu tittar de på lämpliga attraktiva platser för etablering, inte bara för industriella ändamål, utan för alla typer av verksamheter inom till exempel kultur, restaurang, hotell, camping och rekreation. På så sätt kan de erbjuda lösningar snabbare än förut och själva aktivt föreslå och uppmuntra passande verksamheter i ett visst område. Intressenter kommer också på ett enklare sätt kunna utveckla och anpassa sina idéer till vad som är möjligt.

Intresset för projektet är stort, och för att möta det finns nu en hel del bra informationsmaterial, bland annat en film som förklarar vad som görs och varför. Projektet har också besökt många kommuner i Sverige för att berätta om arbetet. Och intresset är stort.

Ola Lindgren Nilsson

Ola Lindgren Nilsson

– När jag pratar regionalt märks ett intresse från samhällsbyggnadssidan som inte funnits tidigare, säger Ola Lindgren Nilsson, vd för STUA (Sörmlands turismutveckling AB), som jobbat med Flens kommun i projektet. Han är mycket nöjd med samarbetet.

– Samverkan är nyckeln till framgång både lokalt och regionalt, ett ömsesidigt beroende. Det här är ett konkret exempel på hur vi tillsammans kan främja företagandet. Vi kan inte förvänta oss några stora fabriksetableringar i mindre orter. De nya jobben skapas genom att sprida ut småföretagare som ett strössel över regionen, konstaterar han.

Kontakt

Maria Engström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 96