Tillväxtverket

Mentorsprojekt gav 32 nya affärs­idéer

Nyföretagarcentrum i Göteborg satsade på ett mentorsprojekt där nyanlända fick stöd och möjlighet att bredda sina nätverk via mentorer och kontinuerliga träffar. 

Arbetet kom igång i oktober 2016, och under de första fyra månaderna arbetade projektet med att hitta lämpliga deltagare och mentorer som skulle medverka. De kontaktade Arbetsförmedlingen för att få deltagare från etableringsprogrammet och använde sina egna nätverket för att få tips på nyanlända med företagarambitioner. Det blev svårare än de räknat med.

Goran Rajkovic, Nyföretagarcentrum Göteborg, Almi

– Projektet var nytt och okänt, och samarbetet med Arbetsförmedlingen kom igång för sent och blev svårt eftersom de hade ont om resurser i början, berättar Goran Rajkovic, som är en av tre projektledare på Nyföretagarcentrum (NFC) i Göteborg. Vi vände på alla stenar. När deltagarna märkte att konceptet verkade bra, så spreds det genom ”word of mouth”. Till slut hade vi en samling mycket spännande företagsidéer att gå vidare med, berättar han.

Mentorer med erfarenhet av företagande

Majoriteten av mentorerna var personer som NFC haft kontakt med i tidigare projekt. Kravet var att mentorn skulle ha erfarenhet av att driva företag eller ha förmåga att sätta sig in i företagandets utmaningar som till exempel en bankrådgivare. Eftersom arbetet skulle ske helt på ideell basis två timmar per månad, behövde mentorn också ha en vilja att stötta för ett gott ändamål.

När NFC i Göteborg hade fått in ett stort antal deltagare och mentorer, började arbetet med att matcha rätt mentor med rätt adept, vilket gjordes genom intervjuer. I februari 2017 hölls en kick-off för 32 deltagare och lika många mentorer, under ett års tid tillsammans ska försöka få affärsidéerna att ta form. Förutom de två timmarna med mentorn per månad arrangerades också nätverksträffar med övriga mentorer och deltagare kontinuerligt under året. På träffarna kunde deltagarna diskutera, bredda sitt nätverk, utbyta erfarenheter och hjälpa varandra med på olika sätt.

– Framöver kommer vi också att bjuda in Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen på träffarna så att deltagarna kan ställa frågor direkt till dem. Det är otroligt viktigt att vi kan erbjuda förstahandsinformation från myndigheterna för att undvika missuppfattningar, menar Goran Rajkovic.

Utmaningar på vägen

– Det vi märkt hittills är att svårigheter med språket är en utmaning. Vi arbetar på lätt svenska, men vi kommer även informera på arabiska på nätverksträffarna eftersom vi tappar många under våra presentationer. En annan utmaning har varit att få in kvinnor som deltagare i programmet. Det har vi tyvärr inte lyckats med i tillräcklig omfattning, erkänner Goran Rajkovic.

Mentorskap viktigaste framgångsfaktorn

– Mentorskapet är helt klart den viktigaste pusselbiten i vårt projekt. En person att ställa frågor till kortar beslutsprocessen. Träffarna i gruppen är också oerhört viktiga för att skapa kontakter, hitta likasinnade och bygga självförtroende hos deltagarna. Det är också viktigt att vi som ledare är ärliga om vi inte tror på affärsidén, och förklarar varför. Det är en del av vår roll, vårt ansvar. Det gäller att gå varligt fram som både mentor och projektledare. Håller budget och idé, går det att leva på detta, det pratar vi mycket om på nätverksträffarna, berättar Goran Rajkovic.

En annan stor fördel är att NFC Göteborg har ett stort nätverk i innovationssystemet med kontakter på Chalmers, Drivhuset, bankerna, Framtidens företag, Connect och andra organisationer där deltagarna får direktingångar. Det finns möjlighet för deltagarna att kontakta andra i innovationssektorn vilket i sig är en stor styrka.

Eftersom projektet som rymdes inom ramarna för snabbspåret avslutades i början av 2017, beslutade NFC att fortsätta driva det med egna medel fram till mars 2018.

– Vi tror starkt på de personer vi har fått med oss här och självklart vill vi inte släppa dem nu när vi äntligen kommit igång, avslutar Goran Rajkovic.

Snabbspår för nyanlända företagare

Sommaren 2016 fick Tillväxtverket i uppdrag att utarbeta och komplettera befintliga metoder och verktyg för att underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige. 22 projekt fick finansiering. Uppdraget skulle utföras i samråd med Arbetsförmedlingen och i dialog med andra berörda myndigheter, branschorganisationer samt med relevanta privata och offentliga aktörer. 

Tillväxtverket har förutom finansiering bidragit med kunskap och information och varit sammankallande till erfarenhetsutbyten med andra liknande projekt.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se