Tillväxtverket

Koncept i fyra delar gav nästan femtio nya företag

– Med facit i hand kan vi konstatera att vi hittade ett lyckat koncept i fyra delar. Rådgivning, utbildning, mentorskap och slutligen det som inte finns ännu, finansiering med mikrolån. Vi har en bit kvar att gå.

Det säger Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum i Sverige. 

Nyföretagarcentrum Sverige sökte finansiering i Tillväxtverkets utlysning och valdes ut att medverka. Ett tjugotal av de lokala verksamheterna valdes sedan ut för att vidareutveckla arbetssätt och metoder i ett pilotprojekt för att öka företagandet. Sedan projektet drog igång hösten 2016 har ett femtiotal företag startats upp och fler tillkommer hela tiden.

Framgångsfaktorer

Ett stort mervärde var att hålla starta-eget-kurser parallellt med rådgivning. Det skapade täta kontakter med deltagarna och en mer sammanhållen struktur på programmet. Att sedan jobba vidare i grupp bidrog också till att deltagarna kunde dra nytta av varandras kompetenser och hitta nya samarbeten.

Harry Goldman, vd Nyföretagarcentrum

– Man brukar säga att ingen är så ensam som en ensamföretagare. Som ny i landet blir kontakter med andra i samma situation ännu viktigare, konstaterar Harry Goldman.

En annan viktig framgångsfaktor för projektet var att de arbetade med mentorskap, en insats som hade förutsättningar att fortsätta under en längre tid. Att ha en kunnig person i sin närhet som kan ge handfasta råd och tips om hur man gör till exempel för att få ett uppdrag, skaffa lokal, eller för att marknadsföra sig, kan vara viktigt för vilken företagare som helst men kanske särskilt för en nyanländ.

Utmaningar

Ett problem som projektet stötte på i vissa regioner var att Arbetsförmedlingen inte förmedlade deltagare till projektet som tänkt. Istället fick de lokala projektägarna förlita sig på egna kontakter och göra extra insatser.

En annan svårighet har rört finansieringsfrågan. Många utlandsfödda är duktiga företagare med gedigen erfarenhet av service, handel och tillverkning från sina hemländer. I många fall har de även haft pengar med sig till Sverige. Problemet är att rådande regler kring penningtvätt och terrorism gör att bankerna inte kan tillåta individer att öppna bankkonton utan att de kan bevisa sin identitet.

– Det blir svårt att starta företag om man inte ens får öppna ett bankkonto, bara för att man är ny i landet och kommer från ett annat land. Här måste en ändring till så att lagstiftningen gör vad den verkligen är till för, menar Harry Goldman.

Lång erfarenhet

NyföretagarCentrum började redan tidigt på 1990-talet att arbeta med rådgivning nyföretagare i invandrartäta områden som Rinkeby, Botkyrka och Rosengård. Arbetet fortsatte i både Skäggetorp i Linköping, Skärholmen och Västerort i Stockholm. Idag drivs även andra projekt med stöd av den amerikanska banken JP Morgan för att stötta nyanlända. Nyföretagarcentrum Sverige stor kunskap och erfarenhet av hur man kombinerar entreprenörskap med integration.

Snabbspår för nyanlända företagare

Sommaren 2016 fick Tillväxtverket i uppdrag att utarbeta och komplettera befintliga metoder och verktyg för att underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige. 22 projekt fick finansiering. Uppdraget skulle utföras i samråd med Arbetsförmedlingen och i dialog med andra berörda myndigheter, branschorganisationer samt med relevanta privata och offentliga aktörer. 

Tillväxtverket har förutom finansiering bidragit med kunskap och information och varit sammankallande till erfarenhetsutbyten med andra liknande projekt.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se