Tillväxtverket

Digitala lösningar en framgångsfaktor för projekt i glesbygd

När de geografiska avstånden är stora gäller det att hitta alternativa lösningar för att nå sina målgrupper. Almi Företagspartner Nord lyckades via projektet Snabbspår Norr involvera 70 deltagare i regionens 29 kommuner. De startade en företagarskola och producerade en lång rad pedagogiska filmer för webben.

I oktober 2016 påbörjades projektet som skulle ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande och pågå under ett halvår . Resultatet blev en företagarskola, online-rådgivning och produktion av digitala instruktionsfilmer.

Malin Nilsson-Correia, projektledare Almi Nord

– Anledningen till att vi fick så bra uppslutning var att vi redan hade bra kontakter i regionen, och på så sätt kunde nå vår målgrupp effektivt. Vår långa erfarenhet kring nyanländas behov gjorde också att vi kunde forma skolan så att innehållet blev väl anpassat och relevant, berättar Malin Nilsson-Correia, projektledare på Almi.

Företagarskolan bedrevs på tre orter – Umeå, Skellefteå och Luleå. Regionens 29 kommuner ombads sprida inbjudan till de informationsträffar som hölls i åtta kommuner. Ett 90-tal personer ur målgruppen deltog på informationsträffarna, som leddes av andra utrikesfödda för att skapa engagemang och förtroende hos deltagarna. Av dessa blev cirka 70 deltagare i företagarskolan, som genomfördes på lätt svenska. Fem ämnesområden var i fokus – företaget/ företagaren, marknad/sälj, ekonomi, administration/juridik och hållbarhet.

– De tre första ämnesområdena var de mest efterfrågade, medan hållbarhet kom med på vårt initiativ eftersom vi tycker det en viktig framgångsfaktor oavsett fas i företagandet, fortsätter Malin Nilsson-Correia. Vi tog också upp information om kulturella skillnader för att deltagarna skulle få förståelse kring hur man bör tänka och agera i Sverige, berättar hon.

Film - ett smart drag

En lång rad filmer i 10-minutersavsnitt med ämnen inom företagande producerades. Filmerna publicerades på Almis webbplats så att även de som inte hade möjlighet att delta i företagarskolan på plats kunde ta dela av informationen. Filmerna har spridits med hjälp av digitala kampanjer via Facebook och LinkedIn.

– En plan och strategi för sociala medier är oerhört viktigt för spridningen. Det ska vi fortsätta med nu när projektet löper vidare till 2019 med nya medel. Vi stärker också samarbetet med Arbetsförmedlingen som utvecklat generella kartläggningsverktyg, vilket blir ett oerhört viktigt verktyg för målgruppen, fortsätter Malin.

Projektet har fått fin respons från omgivningen för det de gör. Bland annat från organisationen Coompanion, som har instegsalternativ, praktikplatser och annat som ligger nära projektets egen verksamhet. Det bäddar för framtida samarbeten även med dem.

– Utmaningarna ser ofta väldigt lika ut oavsett vilken marknad vi jobbar på. Det är värdefullt att ses och kunna dra lärdom av varandras misstag och framgångar, och vi hoppas på fler träffar av det slaget framöver, avslutar Malin Nilsson-Correia.

Snabbspår för nyanlända företagare

Sommaren 2016 fick Tillväxtverket i uppdrag att utarbeta och komplettera befintliga metoder och verktyg för att underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige. 22 projekt fick finansiering. Uppdraget skulle utföras i samråd med Arbetsförmedlingen och i dialog med andra berörda myndigheter, branschorganisationer samt andra relevanta privata och offentliga aktörer. 

Tillväxtverket har förutom finansiering bidragit med kunskap och information och varit sammankallande till erfarenhetsutbyten med andra liknande projekt.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se