Tillväxtverket

Från utsatthet till yrkesstolthet

Att ta klivet från utsatthet och stort behov av stöd, till egen försörjning och yrkesstolthet. Det är målet med Klöverforsprojektet i Uppvidinge kommun som förenar SFI-undervisningen med praktik och på så sätt förkortar etableringstiden för nyanlända.

Armend Aliu, chef för utvecklings- och integrationsavdelningen i Uppvidinge kommun

– Att varva praktik med språkundervisning har visat sig vara en bra metod, i linje med vår målsättning att snabbt få deltagarna ut på arbetsmarknaden, berättar Armend Aliu, chef för utvecklings- och integrationsavdelningen i Uppvidinge.

I projektet fick deltagarna SFI-undervisning i form av yrkessvenska för att lättare kunna ta till sig information på en praktikplats. Två grupper växlade mellan praktik och SFI-undervisning varannan vecka under sex månader. Projektet hde totalt 42 deltagare under 2016 , varav elva gick vidare i anställning.

– Resultatet är bra, men kan inte mätas endast i antalet anställningar. Alla deltagare har fått en god inblick i det svenska arbetslivet och skaffat sig ett nätverk, vilket bara det är en mycket bra början för att komma vidare i arbete, menar Armend Aliu.

Först kartlade projektledarna kompetensen hos de inskrivna, och diskuterade önskemål, bransch och yrkesintressen med varje person. I nästa steg kontaktade de företag och skolor för att matcha deltagarnas kompetens med de behov som fanns i kommunen.

–  Jag har ett brett kontaktnät inom skolans värld genom mitt jobb på utbildningsförvaltningen , vilket medförde att många av deltagarna kunde placeras som resurser ute i skolorna, som studievägledare eller stöd till elever med samma modersmål. Detta var mycket välkommet och gav trygghet hos de nyanlända i grundskolan. Vi har också kunnat erbjuda praktikplatser på exempelvis snickerier och kommunala bolag, berättar Armend Aliu.

Utmaningen har varit att få näringslivet att inse att en praktiserande deltagare har massor att tillföra i den egna verksamheten. Det finns en stor vilja och motivation att jobba, och många har redan mycket kunnande med sig från sin bakgrund som man kan dra nytta av.

– Det gäller att sälja in det till praktikplatserna på ett bra sätt, vilket jag tycker vi lyckats bra med i det här projektet, menar Armend Aliu.

Tillväxtverkets har, förutom att finansiera projektet via EU-medel, varit aktiva med kontinuerliga uppföljningsmöten och funnits där som bollplank.

– Det har varit värdefullt och skapat ett lösningsinriktat samarbete och klimat oss emellan, vilket varit viktigt för att ge projektet fart framåt, sammanfattar Armend.

Projektet lever nu vidare som vuxenutbildning, med samma upplägg, i kommunens egen regi.

Snabbare integration

Under hösten 2015 initierade Tillväxtverket en satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration. Det övergripande syftet med satsningen var att bidra till integration genom företagande och sysselsättning. Tillväxtverket beviljade drygt 11 miljoner kronor i projektmedel till sammanlagt 28 projekt. Klöverforsprojektet är ett exempel.

Tillväxtverkets har, förutom att finansiera projektet, haft kontinuerliga uppföljningsmöten och varit tillgängliga som bollplank.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se