Tillväxtverket

Nyanlända yrkesutbildas i bristyrke

Integrationsprojektet ”Svets och svenska – en ljusnande framtid” är en riktig framgångssaga. Högsby kommun lyckades identifiera och fylla på kompetens inom bristyrket svetsare, och sex personer gick vidare i anställning på bara åtta månader.

Projektet är ett direkt resultat av ett lyckat samarbete mellan industrigymnasiet, SFI och näringslivet. Och samarbetet fortsätter trots att initiativet nu är avslutat.

- Regionen har länge haft stor brist på yrkesutbildade svetsare. Här såg vi en möjlighet till en positiv förändring inom ramarna för det här integrationsprojektet, säger Jonas Högquist, utvecklingsstrateg på Högsby kommun.

Intresset för gymnasiets industritekniska program med inriktning svetsteknik har länge varit svalt, trots den stora efterfrågan på arbetsmarknaden. Redan tidigare fanns dock ett bra samarbete mellan industrigymnasiet och det lokala näringslivet, och det ville man dra nytta av. Initialt undersöktes intresset för svetsarutbildningen på SFI, och intresset var enormt.

- Vi körde igång direkt, det var inget att tveka på, berättar Jonas. 12 personer fick möjligheten att parallellt med sin SFI-utbildning plugga på det industritekniska programmet tillsammans med andra gymnasieungdomar och komvuxdeltagare. Under utbildningens åtta månader fick de även göra praktik på företag med anställningsbehov.

Jonas Högquist, utvecklinsstrateg Högsby kommun

Jonas Högquist

En stor framgångsfaktor för projektet var att man hade möjligheten att individanpassa utbildningen till de enskilda praktikplatsernas särskilda kompetensbehov, vilket gjorde att deltagarna snabbt blev anställningsbara. En positiv bieffekt med upplägget var också att deltagarna lärde sig svenska snabbare, eftersom den blev ett naturligt inslag i vardagen på både lektioner och ute på praktikplatsen. Tillväxtverket samordnade också erfarenhetsutbyten med de övriga projekten i Integration i Glasriket. Jonas fortsätter:

- Ett värdefullt initiativ, eftersom man lär sig mycket av att träffa andra som jobbar med liknande projekt, och jag tror att det hade varit svårt att få till dessa erfarenhetsutbyten om ansvaret för att anordna dessa hade legat enbart hos kommunerna.

Det ettåriga projektet är nu avslutat, men det fina är att samarbetet mellan SFI och gymnasiet lever vidare och intresset är fortsatt stort hos de nyanlända.

- Därför tror och hoppas vi att initiativet ger ringar på vattnet, och att ännu fler hittar sin plats i det svenska arbetslivet framöver, avslutar Jonas.

En del av Tillväxtverkets satsning Snabbare integration

Under hösten 2015 initierade Tillväxtverket en satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration. Det övergripande syftet med satsningen var att bidra till integration genom företagande och sysselsättning. Tillväxtverket beviljade drygt 11 miljoner kronor i projektmedel till sammanlagt 28 projekt, varav Svets och Svenska var ett av dem

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se