Tillväxtverket

Lyckat samarbete mellan fastighets­ägare och kommun

I Haninge har fastighetsägarna och kommunen gjort gemensam sak för att utveckla stadskärnan. Det handlar om gemensamma mål för byggnadsvolymer och infrastruktur, men också om innehållet i staden, det som gör att människor vill bo, leva och arbeta där.

Haninge är en av åtta stadskärnor i Stockholms regionala utvecklingsplan. Redan 2012 tecknade politikerna i Haninge en överenskommelse om att utveckla stadskärnan i samarbete med näringslivet och fastighetsägarna.

Charlotte Persson

Charlotte Persson anställdes 2014 som processledare, finansierad till hälften av sex fastighetsbolag och till hälften av kommunen. Hon möter regelbundet representanter från fastighetsbolagen, som nu utökats till sju. Och hon tycker att samarbetet med dem blir bättre ju mer de lär känna varandra och förstår varandras drivkrafter. Men att både vara kommunanställd och representera enskilda näringslivsintressen kan vara svårt.

- Det är viktigt att vara medveten om våra olika roller och drivkrafter, säger hon.

Att vara trygg med vad som är politik och vad som är en tjänstemannauppgift är en förutsättning tror hon.

- Det här hade inte kunnat vara mitt första jobb, men med mina tidigare erfarenheter av kommunal verksamhet i bagaget känns det inte så komplicerat. Det gäller att vara öppen, intresserad, engagerad och nyfiken för att manövrera i gränslandet.

Syfte att skapa en attraktiv stadskärna

När erbjudandet att delta i Tillväxtverkets satsning på att stärka den lokala attraktionskraften dök upp, kändes den klockren för Charlotte. Planen är att göra Haninge stad, som är det nya arbetsnamnet, till en hållbar och attraktiv stadskärna. Handen, Haninges förortscentrum från 60-talet, ska byggas ihop med den helt nya stadsdelen Vega och på sikt även med de intilliggande stadsdelarna Jordbro och Brandbergen.

Charlotte har samlat representanter från stadsbyggnads-, kultur- och fritids-, samt strateger från kommunstyrelseförvaltningen till en arbetsgrupp. För att genomföra planen har de delat in arbetet i tre delar: strategisk utvecklingsplan, varumärkesarbete och utveckling av arbetssätten. Och de har inte spillt någon tid, en samrådsversion av planen klubbades av kommunstyrelsen i november.

- Vi har skickat ut den brett, även till fastighetsägarna som varit aktiva i processen, förklarar hon.

Projektkontoret i Haninge.

Avsikten är att dubblera antalet boende i centrum till år 2030 och att profilera Haninge som ett hållbart boendealternativ.

Vill locka nyckelföretag

- När vi jobbar med nya etableringar utgår vi från varumärkesprofilen och kommunens näringslivsstrategi. Tanken är att locka hit nyckelföretag, vi behöver till exempel bredda restaurangutbudet och andra mer stadslika näringar.

Kommunens nye kommunikationschef ska nu ta varumärkesarbetet och sy ihop det med hela kommunens marknadsföring. Haninge profilerar sig som en skärgårdskommun, men med skapandet av Haninge stad krävs fler sätt att berätta om Haninge. Samarbetet med kommunen tycker Charlotte går mycket bra.

- Visst kan det vara utmanande att jobba i projekt i en linjestyrd organisation. Mycket av mitt arbete går ut på att förankra det vi gör och påminna om ambitionen om att bygga stad. Fler behöver känna ägandeskap av frågan även om de inte jobbar i projektet.

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.

Kontakt

Anita Sandell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 6580

Maria Engström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 6596Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.