Tillväxtverket

”Gnosjöandan handlar om problemlösning”

Många mindre företag, entreprenörskap och samarbetsförmåga. Vad betyder uttrycket Gnosjöandan, egentligen? Vi ringde upp Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare i Gnosjö kommun, och bad henne förklara begreppet.

Gnosjö kommun har 9500 invånare och ligger i Jönköpings län. Staden har länge förknippats med den mytomspunna Gnosjöandan som syftar på den starka företagsamheten i området. Men låt oss ta det från början. Redan på 1700-talet konstaterades att Gnosjö hade dåliga förutsättningar för att bli ett jordbrukssamhälle. Jorden ansågs mager.

I stället livnärde sig befolkningen på de vapenfabriker – där man tillverkade gevär till landets armé – som fanns på orten. Så småningom sjönk efterfrågan på vapen och fabrikanterna ställde om verksamheterna till så kallad tråddragning där de tillverkade olika metallprodukter – allt från spik till vispar.

Under första halvan av 1900-talet fanns ett femtiotal industrier i trakten. Efter ett antal tuffa år efter andra världskriget var det många som startade eget som underleverantörer till de större företagen. På det sättet lades grunden till entreprenörsandan i Gnosjö. I dag har lejonparten av de 600 företagen 20 anställda eller färre och är inte sällan familjeägda. Men orten har även flera större bolag – till exempel börsnoterade Garo, Thule och Troax.
- Företagsamheten är en viktig del av Gnosjöandan, säger Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare på Gnosjö kommun.
Gnosjöandan är ett begrepp som kan vara svårt att definiera och kan betyda olika saker beroende på vem som svarar.

För Ingalill Ebbesson kännetecknas Gnosjöandan också av samarbetsförmåga och en vilja av att handla av varandra. När de stora företagen tar emot beställningar innebär det också att deras lokala underleverantörer ökar försäljningen. Men även små företag kan ta emot större beställningar, menar hon.
- Det möjliggörs genom att de mindre företagen handlar av varandra. Låt oss säga att ett litet träföretag ska leverera en större order till en butiksinredning, även sådant som inte är trä. Då kan det ta in underleverantörer för glas och stål men ändå stå som leverantör till kunden. På det sättet gynnas flera mindre företag på orten. Gnosjöandan handlar om att försöka lösa problem och se möjligheterna.

Vad betyder entreprenörsandan för Gnosjö kommun?

- Mycket! Strukturen med många små, familjeägda företag medför ett stort engagemang och intresse för samhället och den lokala utvecklingen, säger Ingalill Ebbesson.

Samarbete med kommunen

Garo var tidigt ute när det gällde att utveckla laddstolpar för publika miljöer som till exempel allmänna parkeringsplatser, köpcentrum, pendlarparkeringar. Företaget inledde redan 2009 ett samarbete med kommunen med syfte att bygga laddstationer i Gnosjö. Drygt ett år senare fanns fem allmänna laddstolpar i samhället, varav en utanför kommunhuset.
- Kommunen ville uppmuntra till ett mer fossilfritt bilåkande och i projektet bistod vi med rådgivning och teknik, säger Stefan Jonsson, vd på Garo, och tillägger:
- Det känns bra att bidra till att de miljömål som kommunen och staten har satt upp uppfylls, när det gäller att reducera de fossila utsläppen från fordonsflottan.

Infrastruktur för elbilar

Stefan Jonsson säger att elbilsutvecklingen går snabbt framåt och tror att laddstolparna snart kommer att vara en naturlig del av stads- och samhällsbilden.
- När vi inledde projektet så hade vi en diskussion. Ska vi låta bilarna komma först, eller ska vi bygga laddstolpar för att uppmuntra till ett ökat användande av elbilar? Vi bestämde oss för det senare. Nu när elbilsutvecklingen har tagit fart är det bra att vi har en infrastruktur klar för elbilar.
Går alla bilmärken att ladda med kommunens laddstolpar?
- Ja, alla elbilar kan laddas. Med kommunens nuvarande stolpar tar det 3-6 timmar, men det finns i dag teknik för att ladda snabbare. Utanför vårt kontor i Gnosjö finns en laddare som laddar en elbil på 15-20 minuter. Kostnaden för en laddning är cirka 1,5 kronor per mil.

Reaktionerna har varit positiva

- Det är ju fortfarande ett begränsat antal elbilar i samhället, men när vi får besök av kunder så reagerar de väldigt positivt på att det finns laddstolpar i samhället. Det är bra att Gnosjö håller sig framme i den här frågan, säger Stefan Jonsson.

Läs också artikeln "Laddar för en bättre miljö"

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.