Tillväxtverket

Framtidstro i Ockelbo

När Ockelbo planerade sitt nya centrum fick alla i kommunen säga sitt. Snart tas det första spadtaget för en samlingsplats med fler butiker och en attraktiv utemiljö.

Arkitektskiss över Ockelbo centrum.

Snart kommer stadsbilden att förändras i Ockelbo, den lilla kommunen som tidigare var känd för sina industrier som tillverkade snöskotrar och fritidsbåtar. Ockelbo har i dag drygt 5 800 invånare och är i likhet med många landsorter präglad av minskande befolkning. Ockelbo centrum sticker inte ut något nämnvärt jämfört med stadskärnor i andra mindre kommuner i landet. Här finns bibliotek, café, mataffär och ett antal småbutiker.

Byggnationen är i huvudsak från mitten på 1900-talet och har med åren blivit rätt luggsliten. Men nu ska centrumet få en rejäl ansiktslyftning. Kommunen har beslutat om att bygga ett nytt torg med fler butiker och en mer välkomnande offentlig miljö. Ett nytt kapitel ska inledas i stadens historia. Men allting började egentligen med att ett annat avslutades.

Fönster gapade tomma

När Konsumbutiken vid centrumtorget lades ner stod lokalerna och skyltfönstren tomma. Detta fick många invånare att börja oroa sig över vilka signaler staden kommunicerade mot omvärlden. En grupp företagare skickade en skrivelse till kommunen som innehöll ett förslag till ett nytt centrum. Det blev startskottet för projektet ”Framtidens centrum” – en ombyggnadsplan som har tagits fram i samarbete mellan politikerna, näringslivet och medborgarna.

Torget i Ockelbo.

När Konsumbutken lades ner gapade skyltfönstren tomma

Tillväxtverket beviljade år 2013 kommunen medfinansiering för att utveckla den nya centrummodellen. Slutförslaget presenterades under hösten 2015.

- Vi ville få igång en dialog om vilket slags centrum vill vi ha. Därför involverade vi näringslivet och medborgarna i processen, säger Mimmi Ekström, projektledare för Framtidens centrum i Ockelbo kommun.

”Näringslivet blir ambassadörer”

Byvandringar och medborgarenkäter, föreläsningar och kvällsmöten, studiebesök och workshops. Det är några grepp som användes för att möjliggöra att samtliga kommuninvånare, unga som gamla, skulle kunna uttrycka sina åsikter och tankar.

I samband med arbetet startades också en referensgrupp med representanter från kommunens olika företagsorganisationer. Gruppen träffades regelbundet mellan maj 2014-januari 2015 och diskuterade framtidens centrum. Genom detta kommunen kunnat ta del av näringslivets perspektiv. En av målsättningarna med det nya centrumet är inte bara att öka antalet butiker utan också omsättningen på handeln.

- Om man bjuder in näringslivet till en sådan här process, lyssnar till deras frågeställningar och låter dem göra sina röster hörda blir det en helt annan förankring av projektet i kommunen i stort. Näringslivet blir ambassadörer. Vi har haft en god dialog och det finns i dag en stark framtidstro både bland företagarna och invånarna.

Kommunfullmäktige har sagt ja till det nya centrumförslaget och det första spadtaget till torget väntas tas under året. Efter det stundar nya tider i Ockelbo.

- Det känns bra. Vi är en kommun som verkligen vill något, säger Mimmi Ekström.

Läs även vad företagarna tyckte om samarbetet med kommunen

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.