Tillväxtverket

Företagarna tyckte till om Ockelbo centrum

Ockelbo kommun startade en referensgrupp i samarbete med ortens näringsliv när det nya centrumet skulle planeras. Ett av de ämnen som diskuterades var hur man skulle göra med parkeringsplatserna.

Ockelbo centrum

Om det inte hade varit för Göran Ström och hans kollegor i Företagarrådet i Ockelbo kommun hade kanske stadens nya centrum inte ens hunnit till planeringsstadiet.

När Konsumbutiken lades ner och dess lokaler gapade oroväckande tomma på Södra Åsgatan, som sträcker sig genom centrum, skickade gruppen in en skrivelse till kommunen. I denna presenterade de ett förslag till ett nytt centrum. Det innehöll bland annat avsnitt om vilka företag som skulle flytta in i de tomma lokalerna, hur parkeringsplatser kan utformas och hur torget kan göras mer trivsamt. 

Snart var bollen i rullning och kommunen fick stöd från Tillväxtverket för att utveckla ett nytt centrumförslag i samråd med näringsliv och medborgare.

Göran Ström, VD för Ockelbo ost.

”Måste vara attraktivt”

Göran Ström är till vardags vd på företaget Ockelbo Ost och har följt processen på nära håll.
- Det är utmärkt att kommunen har samverkat med näringslivet. Om företagen står bakom är det lättare att få acceptans för förslaget från medborgarna, säger han och tillägger:
- Ska vi få folk att besöka centrumet mer än en gång måste det vara attraktivt. Det är också viktigt för oss större arbetsgivare. Det handlar om att vi ska kunna rekrytera ny personal och att medarbetare som bor här ska trivas.

Praktiskt och mysigt på samma gång

Ola och Pernilla Hålén driver assistansföretaget OP Assistans med kontor mitt på torget. Ola var Företagarrådets representant i referensgruppen när förslaget togs fram.

I gruppen kunde näringslivsidkarna kommunicera sitt perspektiv i frågan. En av de tongivande diskussionerna handlade om parkeringsplatser. Å ena sidan är det viktigt för butiksägarna att konsumenterna kan ta sina bilar till och parkera nära butikerna. Å andra sidan är det viktigt att centrumet inte känns som en enda stor parkeringsplats, vilket förstör trivseln både för tillfälliga besökare och för invånarna. Det presenterades ett par förslag med olika antal parkeringsplatser och hur de skulle placeras. 
- Det slutade med en bra plan för hur vi både kan göra det mysigt och välkomnande kring torget samtidigt som vi gör plats för parkering.

Ola Hålén tycker att det har varit en bra diskussion mellan kommunen och näringslivet.
- Det har varit lyhört i båda riktningar. Hela processen har varit givande och vi från näringslivet har bidragit med idéer och samtidigt lärt oss mycket om vad man juridiskt och praktiskt kan och inte kan göra när ett centrum byggs.

Tillgängligt för alla

Bättre belysning och fler bänkar är andra önskemål som har lyfts fram och senare tagits med i centrumförslaget. För Ola Hålén är även tillgängligheten en viktig faktor.
- Det har till exempel handlat om att man ska kunna ta sig fram i rullstol på torget och in i affärerna. Det har jag försökt informera om, säger han.

Ockelbo sommarmarknad är en populär tillställning med cirka 150 000 besökare under förra året. Ola Hålén berättar att företagarna har betonat att marknaden fortfarande måste kunna arrangeras rent praktiskt i centrum även efter bygget av det nya torget.
- Den är enormt viktig och vi måste bygga så att den inte försvinner, säger han.

Om projektet och tankarna bakom Framtidens centrum i Ockelbo

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.