Tillväxtverket

Samverkan lyfter Dalarnas cykelturism

En unik samverkansmodell med gemensam skyltning och gemensamma erbjudanden som cykeluthyrning, mat och boende. I Dalarna har flera företag gått samman för att satsa på cykelturism med målet att göra destinationen ännu mer populär under sommaren.

Familj cyklar i naturen.

Foto: Per Eriksson

Genom en unik samverkansmodell mellan olika företag och föreningar har Dalarna blivit en populär cykeldestination på sommaren.

Tänk att du befinner dig i en djup och stilla skog. Solen lyser mellan trädtopparna, fåglarna sjunger. Det är du och naturen, och du tar dig fram precis så snabbt eller långsamt som du känner för.

Länge har den här typen av naturupplevelse förknippats med längdskidåkning. Men nu är det allt fler som blivit intresserade av att färdas i naturen även under sommarhalvåret – men på cykel.

En tanke väcks

I Dalarna har cykelturismen ökat kraftigt de senaste åren. Men vi tar det från början. År 2010 åkte Lotta Magnusson, länsturistchef på Region Dalarna, till Skottland. Där fick hon veta mer om 7Stanes, som är en sammanslutning mellan sju olika mountainbikeområden i landet. Hon resonerade: Tänk om vi kan göra något liknande i Dalarna, med de vackra och vidsträckta landskap som finns i regionen?

Representanter från 7Stanes-organisationen i Skottland bjöds över till Sverige och deltog i en workshop tillsammans med Region Dalarna och det regionala näringslivet.

- Vi blev inspirerade av hur de arbetar och under workshopen berättade flera av våra destinationer om att efterfrågan på cykelturism ökat. Då insåg vi att Dalarna har en stor potential som cykeldestination, säger hon.

30 procent ökad cykelturism – per år

År 2012 lanserades det nya nätverket Biking Dalarna och sedan dess har cykelturismen ökat med 30 procent varje år. I fjol besökte sammanlagt 60 000 cykelturister regionen. Biking Dalarna utgör ett unikt samarbete mellan regionen och näringslivet. Den består av ett nätverk med 15 aktörer, framför allt företag men också ideella föreningar. Aktörerna driver sju cykeldestinationer i länet – till exempel Falun, Mora, Rättvik, Säfsen och Idre – som rymmer leder för allt från downhill och mountainbike till landsvägscykling och leisurebiking. För att få ingå i nätverket måste destinationerna uppfylla ett antal kriterier. Till exempel ska området erbjuda mat, boende, cykeluthyrning och leder som är märkta på ett gemensamt sätt för samtliga platser.

- Platserna ligger hyfsat nära varandra och bildar ett slags kluster. Tanken är att besökarna ska kunna färdas mellan destinationerna på ett smidigt sätt och att de ska möta samma kvalitetsnivå på varje plats, till exempel när det gäller ledmärkning, säger Lotta Magnusson.

Cykel ska bli lika stort som skidor

Företagen och föreningarna i nätverket har telefonmöten en gång i månaden där de tar upp frågor om hur cykeldestinationerna kan utvecklas. Besluten fattas gemensamt. Lotta Magnusson koordinerar mötena rent praktiskt, men i övrigt är det aktörerna i nätverket som styr innehållet i arbetet. Region Dalarna har gett ett ekonomiskt bidrag för att ta fram originalskyltar till märkningen, men det är företagen som bekostar investeringarna i och underhållet av cykellederna.

- Genom samverkan kan företagen göra Dalarna till en attraktiv cykeldestination. Det har funkat väldigt bra. Målet är att cyklingen ska bli en motsvarighet till skidåkningen på vintern, säger Lotta Magnusson.

Skogsägare med i samtalet

Parallellt med nätverkets uppbyggnad har Visit Dalarna haft ett samtal med markägare i regionen, bland annat Bergvik Skog, som äger drygt 25 procent av all mark i Dalarna.

- I dag är det en bristvara att folk har kontakt med naturen, och vi vill gärna uppmuntra till att fler rör sig i skogen. Sedan tycker vi också att det är bra att det bedrivs verksamhet som kan bidra till turism och arbete på landsbygden. Vi medverkar gärna till att göra det möjligt, säger Björn Risby, affärsutvecklingschef på Bergvik Skog.

Bergvik Skog har träffat en överenskommelse med cykelanläggningarna som ger aktörerna rätt att anlägga och underhålla led och rastplatser på bolagets mark.

- Vi och aktörerna måste vara överens om vilka förväntningar vi har på varandra. För båda parter är det därför viktigt med skriftliga överenskommelser kring verksamheten som bedrivs, säger Björn Risby.

Tillväxt kräver planering. Vi stärker företagens konkurrenskraft genom samverkan mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering på regional och kommunal nivå.