Tillväxtverket

Ökad attraktionskraft i serviceglest område

Politisk vilja, bred förankring och stort engagemang. I Örnsköldsviks kommun är landsbygdsutveckling numera en prioriterad tillväxtfråga. En viktig första framgång är kommunens tio Servicepunkter.

Flärke lanthandel, fem mil norr om Örnsköldsvik, fungerar som ombud för apotek, systembolag och post. Som Servicepunkt har butikens erbjudanden utökats med it-uppkoppling, fri surf, turistinformation och fikahörna. Med den nya bensinmacken utanför dörren gör butiken skäl för namnet ”bygdens nav”, det är kunderna överens om.

Lena Lindström

En väl utbyggd kommersiell och offentlig service betyder oerhört mycket för hela kommunens attraktivitet, näringsliv och turism, säger Lena Lindström, Örnsköldsviks kommuns näringslivs- och landsbygdsutvecklare.

Kommunen driver sedan 2011 projektet Bygd och stad i balans med målet att utveckla servicen på landsbygden. En del utgörs av de nio Servicepunkterna. Med hjälp av Tillväxtverkets program för att stimulera Lokala servicelösningar har den lokala servicen i Örnsköldsvik fått en långsiktighet. I Örnsköldsviks kommun bor en tredjedel på landsbygden. Trenden har länge varit att landsbygden tappar invånare och service medan staden växer.

Bland det viktigaste nu är att sprida känslan att det är möjligt att vända en negativ trend och stödja det som landsbygden kan erbjuda, säger Lena Lindström.

Läs om fler projekt för lokalt anpassade servicelösningar från Boden i norr till Kalmar i söder i skriften Engagemang och viljalänk till annan webbplats