Tillväxtverket

Investeringar öppnar för export

Snabb utveckling mot uppsatta mål. Det är resultatet av ett regionalt investeringsstöd på 2,5 miljoner kronor till det småländska företaget PlastoMer, i Sverige marknadsledande i tillverkning av stänkskydd för tunga fordon.

Cathrine Bäck

– Nu är vi full gång att matcha oss mot den nordeuropeiska marknaden, säger PlastoMers vd, Cathrine Bäck.

Det regionala investeringsstödet ges till omfattande investeringar i exempelvis byggnader och maskiner. För västerviksföretaget PlastoMers del har pengarna från Tillväxtverket främst lagts på industrirobotar för ultraljudssvetsning. Det tekniska uppsvinget har ökat både kapacitet och flexibilitet när det gäller stänkskyddens storlek och format. En miljövänlig kylanläggning finns nu också på plats, nog så viktig för en tillverkning som formsprutar plast i stark värme och därefter snabbt behöver kyla ned produkten. Snabbt och flexibelt är nyckelord i sammanhanget.

– Det gäller också handläggningen av vårt ärende, berättar Cathrine Bäck. I samband med den årliga Tillväxtdagen i Västervik hade vi möjlighet att träffa representanter från Tillväxtverket för att diskutera företagets utvecklingsbehov.

Det blev ett klargörande möte för båda parter. En knapp månad senare var investeringsstödet spikat.

– Stödet öppnar för en breddad marknad. Tack vare det har vi kunnat jobba snabbare än tidigare. Nu ser det ut som att vi har gjort rätt saker och investerat för framtiden, säger Cathrine Bäck.

Läs mer om regionalt investeringsstöd