Tillväxtverket

Cleantech och kreativa näringar i samspel

Solander Science Park drevs som EU-projekt mellan 2008 och 2013 med syftet att etablera ett centrum för bioraffinaderiteknik i Piteå och stärka den hållbara drivmedelsförsörjningen i Norrbotten. Uppgiften var att utgöra kittet mellan forskarvärlden och företagen med målet att stärka regionen.

Anna Mård

Samarbetet mellan drivna entreprenörer, forskare med spetskompetens, starka universitet och forskningsinstitut resulterade i ett stort antal nya företag och arbetstillfällen, nätverk och en unik utvecklingsmiljö i världsklass. Idag betraktas Piteå som ett regionalt centrum för forskning, utveckling och entreprenörskap inom området som tillika rönt stort internationellt intresse.
– Hade vi inte haft finansieringen ur Europeiska regionala utvecklingsfonden på 5,2 miljoner kronor och Tillväxtverkets stöd hade vi aldrig kommit så här långt, konstaterar Anna Mård, tidigare projektledare i Solander Science Park.

Nu fortsätter verksamheten i det nybildade utvecklingsbolaget Piteå Science Park AB. En norrländsk utvecklingsnod och innovationsarena inom kreativa näringar och cleantech, samt miljöförbättrande tekniker inom energi och biobaserad industri.
– Det är två strategiskt viktiga områden för Norrbotten. Genom sammanslagningen skapas goda förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten mellan ingenjörer, kreatörer och forskare i en gemensam utvecklingsmiljö, säger Anna Mård.