Tillväxtverket
Kvinna vilar efter löprunda.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Ny mental karta ska locka fler till Kramfors

  - Tillväxtverket Befolkningen i Kramfors kommun minskar. Samtidigt råder konkurrens mellan kommunens identitetsstarka småsamhällen. För att på sikt stärka…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 2. Flen har satt turismen på framtids­kartan

  - Tillväxtverket Turismen är redan stor i Flen. Och den kan öka ännu mer. Genom att ge besöksnäringen en tongivande roll i samhällsplaneringen, har nu…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling Turism

 3. Koncept i fyra delar gav nästan femtio nya företag

  - Tillväxtverket – Med facit i hand kan vi konstatera att vi hittade ett lyckat koncept i fyra delar. Rådgivning, utbildning, mentorskap och slutligen…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Företagande Mångfald Regional utveckling Starta företag

 4. Mentorsprojekt gav 32 nya affärs­idéer

  - Tillväxtverket Nyföretagarcentrum i Göteborg satsade på ett mentorsprojekt där nyanlända fick stöd och möjlighet att bredda sina nätverk via mentorer…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Kompetens Mångfald Regional utveckling Starta företag

 5. Från utsatthet till yrkesstolthet

  - Tillväxtverket Att ta klivet från utsatthet och stort behov av stöd, till egen försörjning och yrkesstolthet. Det är målet med Klöverforsprojektet i…

  Vägledning Företag Regioner Andra aktörer Mångfald Regional utveckling Starta företag

 6. Nyanlända yrkesutbildas i bristyrke

  - Tillväxtverket Nyanlända yrkesutbildas i bristyrke Integrationsprojektet ”Svets och svenska – en ljusnande framtid” är en riktig framgångssaga. Högsby…

  Vägledning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Mångfald Regional utveckling

 7. Matchning skapar anställningar och integration

  - Tillväxtverket Matchning skapar anställningar och integration Emmaboda jobbar effektivt med att ta tillvara ny kompetens som kommer till kommunen. I…

  Vägledning Regioner Andra aktörer Kompetens Mångfald Regional utveckling Starta företag

 8. Samarbete har lett till bostadsbyggande

  - Tillväxtverket Samarbete har lett till bostadsbyggande Trots närheten till Stockholm och Uppsala och stora arbetsgivare har Östhammar i många år haft…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 9. Lyckat samarbete mellan fastighets­ägare och kommun

  - Tillväxtverket Lyckat samarbete mellan fastighets­ägare och kommun I Haninge har fastighetsägarna och kommunen gjort gemensam sak för att utveckla stadskärnan…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 10. Storuman redo för större företags­etableringar

  - Tillväxtverket Storuman redo för större företags­etableringar När Storuman sökte projektmedel från Tillväxtverket var ett större gruvprojekt aktuellt…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling