Tillväxtverket
Kvinna vilar efter löprunda.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Gävleborg vill veta mer om osynlig geografi för att växa

  Olika orter har olika dragningskraft, där större orter ofta ses som tillväxtmotorer. Men hur väl stämmer detta överens med verkligheten? Under en workshop…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling Näringar i förändring

 2. Cleantech och kreativa näringar i samspel

  Solander Science Park drevs som EU-projekt mellan 2008 och 2013 med syftet att etablera ett centrum för bioraffinaderiteknik i Piteå och stärka den hållbara…

  Insatser Företag Regioner Grön tillväxt Näringar i förändring

 3. Inspirerar fler att tänka entreprenörskap

  Som författare sticker Kristina Ohlsson ut i Tillväxtverkets ambassadörsnätverk. Det är inte många som tänker på att företagare, konstnärer och andra som…

  Insatser Företag Näringar i förändring