Tillväxtverket
Kvinna vilar efter löprunda.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

  1. Cleantech och kreativa näringar i samspel

    - Tillväxtverket Cleantech och kreativa näringar i samspel Solander Science Park drevs som EU-projekt mellan 2008 och 2013 med syftet att etablera ett…

    Insatser Företag Regioner Grön tillväxt Näringar i förändring