Tillväxtverket
Kvinna vilar efter löprunda.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Risskal förnyar elen i Kambodja

  Risskal skulle kunna ersätta en tredjedel av Kambodjas totala elproduktion som idag till största delen sker med kol. Ett svenskt företag i Göteborg utvecklar…

  Insatser Andra aktörer Grön tillväxt Mångfald

 2. Från lastbil till lastcykel i Malmö

  Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar. I Malmö…

  Insatser EU Grön tillväxt

 3. Cleantech och kreativa näringar i samspel

  Solander Science Park drevs som EU-projekt mellan 2008 och 2013 med syftet att etablera ett centrum för bioraffinaderiteknik i Piteå och stärka den hållbara…

  Insatser Företag Regioner Grön tillväxt Näringar i förändring