Tillväxtverket
Kvinna vilar efter löprunda.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Add Truly hjälper företag att bistånds­placera

  När Anna Urombi, arbetade med biståndsarbete för FN lade hon märke till hur effektiva de små, lokala biståndsorganisationerna var. Hon upplevde att deras…

  Insatser Företag Andra aktörer Företagande Mångfald

 2. Nya affärer genom reserverad upp­handling

  Stenbacken var ett av de första företagen som vann en reserverad upphandling när den nya lagstiftningen trädde i kraft 2017. Kooperativet är ett boende…

  Insatser Företag Andra aktörer Företagande Mångfald

 3. Rätt riktning för nyanlända företagar­kvinnor

  Business navigation in Sweden stöttade ny­anlända entreprenörs­kvinnor i att navigera rätt i det svenska näringslivet. 18 kvinnor, alla med livskraftiga…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Företagande Mångfald Starta företag

 4. Koncept i fyra delar gav nästan femtio nya företag

  – Med facit i hand kan vi konstatera att vi hittade ett lyckat koncept i fyra delar. Rådgivning, utbildning, mentorskap och slutligen det som inte finns…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Företagande Mångfald Regional utveckling Starta företag

 5. Nyanlända yrkesutbildas i bristyrke

  Integrationsprojektet ”Svets och svenska – en ljusnande framtid” är en riktig framgångssaga. Högsby kommun lyckades identifiera och fylla på kompetens…

  Vägledning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Mångfald Regional utveckling

 6. Smidigare detaljplaneprocess i Karlshamn

  Ökad dialog, en gemensam målbild och strukturerad projektledning är resultatet av arbetet med att förbättra processer för detaljplaner i Karlshamn. Huvudtanken…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 7. ”Gnosjöandan handlar om problemlösning”

  Många mindre företag, entreprenörskap och samarbetsförmåga. Vad betyder uttrycket Gnosjöandan , egentligen? Vi ringde upp Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 8. Unikt projekt för bättre pendling

  En ny tågstation som ska underlätta arbetspendlingen mellan kommunerna Östersund, Åre och Krokom. Det är ett av resultaten av projektet Jämtlandsstråket…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 9. ”Jämtlands­stråket är ett bra initiativ”

  Persson Invest och Hallströms verkstäder är två tongivande arbetsgivare i Jämtland. För dem innebär projektet Jämtlandsstråket startskottet till en möjlig…

  Insatser Regioner Företagande Regional utveckling

 10. Företagarna tyckte till om Ockelbo centrum

  Ockelbo kommun startade en referensgrupp i samarbete med ortens näringsliv när det nya centrumet skulle planeras. Ett av de ämnen som diskuterades var…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling