Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. EU-projektexempel - Från lastbild till lastcykel i Malmö

    Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar. I Malmö…

    Regioner Andra aktörer EU Affärsutveckling

  2. Gävleborg vill veta mer om osynlig geografi för att växa

    Olika orter har olika dragningskraft, där större orter ofta ses som tillväxtmotorer. Men hur väl stämmer detta överens med verkligheten? Under en workshop…

    Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet Affärsutveckling