Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av varandra hur vi kan stärka företag och regioner.

 1. Grupp med mandat lyfter Agenda 2030

  Nya sätt att samarbeta i Uppsala län har målet att skapa Sveriges bästa landsbygdskommuner. Fler informella beslut mellan kommuner, Region Uppsala och…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 2. Höga kusten lyfter landsbygdstalare

  För tionde året ordnar fyra kommuner i Höga kusten en konferens med landsbygder som tema. I år var framtidens mat i fokus. På scenen fanns allt från trendspanare…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 3. 92 lokala tankar lyfter Gotland

  I Visby samlas varje år företagare och forskare på landsbygdskonferensen 92 möjligheter . I mötet mellan lokala eldsjälar och entreprenörer stärks nätverk…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 4. Tre kommuner i norr lyfter unga

  Arjeplog, Boden och Dorotea kommuner har i tre år anställt ungdomskonsulenter i projektet Youth Up North. De vill öka ungas inflytande över platsen där…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 5. Johan lämnade Stockholm för ett lugnare liv i Jämtland

  Efter flera år i ett stressigt Stockholm med en timmas pendling till jobbet, enkel väg, bestämde sig Johan Skott för att det var dags för en helt ny livsstil…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Turism

 6. Pandemin innebar både nya utmaningar och möjligheter

  Behov av mer utrymme, ökad efterfrågan på naturupplevelser och många som vill ägna sig åt hälsa och återhämtning. Pandemin har visat nya områden som Böda…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Turism

 7. Västerbotten Experience hjälper både företag och besökare

  I Västerbotten har hållbarhet blivit ett nav för besöksnäringen. Västerbotten Experience är ett samarbete mellan regionen, destinationsbolagen, kommunerna…

  Insatser Företag Regioner Turism

 8. Inspireras av finalisterna till Årets exportregion 2022

  I år nominerades Norrbotten, Uppsala och Skåne till priset Årets exportregion 2022. I augusti utsågs Norrbotten till vinnare. Här berättar regionerna själva…

  Insatser Regioner Affärsutveckling

 9. Kraften i gruppen – en hävstång för nya företag

  Förebilder och ambassadörskap var i fokus i Internationella kvinnoföreningen i Malmös projekt Business Navigation in Sweden 2.0. Projektet har gjort det…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens

 10. Involvering är en god investering

  För att utveckla en affärsidé och starta företag behövs långsiktiga insatser. Projektet Uppväxlat Fast Track har gjort det möjligt för nyanlända kvinnor…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens