Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av varandra hur vi kan stärka företag och regioner.

 1. Johan lämnade Stockholm för ett lugnare liv i Jämtland

  Efter flera år i ett stressigt Stockholm med en timmas pendling till jobbet, enkel väg, bestämde sig Johan Skott för att det var dags för en helt ny livsstil…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Turism

 2. Pandemin innebar både nya utmaningar och möjligheter

  Behov av mer utrymme, ökad efterfrågan på naturupplevelser och många som vill ägna sig åt hälsa och återhämtning. Pandemin har visat nya områden som Böda…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Turism

 3. Västerbotten Experience hjälper både företag och besökare

  I Västerbotten har hållbarhet blivit ett nav för besöksnäringen. Västerbotten Experience är ett samarbete mellan regionen, destinationsbolagen, kommunerna…

  Insatser Företag Regioner Turism

 4. Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar

  Företagarna har en digital lärplattform för sina medlemmar. Samarbetspartnern Lexicon kunde utveckla en utbildning i digitalisering och verksamhetsutveckling…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 5. Digitalt och säkert i styrelserummen

  I takt med att bolag i innovationsmiljöer växer, tar in kapital och får fler ägare blir styrelse- och ledningsarbetet allt viktigare. Det hanteras stora…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 6. Be Digital 2.0

  De värmländska småföretagens generellt låga digitala mognad kan på sikt riskera konkurrenskraften. Genom att vidareutveckla Compares digitala kunskapsportal…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 7. Anpassad rådgivning i digitalisering

  Almi har en viktig roll i att coacha och leda företagen i deras strategiska målarbete och att komma närmare handlingsbeslut. Genom projektet vidareutvecklade…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 8. Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

  Den digitala mognaden bland besöksnäringsföretagen varierar. I en jämförelse med andra sektorer och branscher ligger näringen lite efter. En utmaning med…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 9. Styrelseutbildning i digitalisering för tillväxtbolag

  Styrelseakademien Stockholm och samarbetspartnern Knowit identifierade ett hål i marknadsutbudet. Det fanns få eller inga utbildningar i digital affärskompetens…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 10. Verktyg för företag som jobbar kund­fokuserat med sälj och marknadsföring

  Digital marknadsföring och försäljning kan vara utmanande. Speciellt i mindre bolag där resurserna är knappa. I Skåne fick 140 företag testa verktyget…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering