Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av varandra hur vi kan stärka företag och regioner.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. Utbyggt bredband gynnar glesbygden i Värmland

    Torsby kommun i Värmland är till stor del en glesbygd. Ett väl utbyggt fibernät är därför extra viktigt för att bygden ska kunna överleva och för att människor…

    Regioner Andra aktörer EU Digitalisering

  2. Fiber till alla i Blekinge och Skåne

    Tillgången till bredband i Skåne och Blekinge är ojämnt fördelad såväl inom kommunerna som emellan dem, och framför allt inte tillräcklig. Projektet ”Fiber…

    Regioner Andra aktörer EU Digitalisering