Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av varandra hur vi kan stärka företag och regioner.

 1. Inspireras av finalisterna till Årets exportregion 2022

  I år nominerades Norrbotten, Uppsala och Skåne till priset Årets exportregion 2022. I augusti utsågs Norrbotten till vinnare. Här berättar regionerna själva…

  Insatser Regioner Affärsutveckling

 2. Kraften i gruppen – en hävstång för nya företag

  Förebilder och ambassadörskap var i fokus i Internationella kvinnoföreningen i Malmös projekt Business Navigation in Sweden 2.0. Projektet har gjort det…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens

 3. Involvering är en god investering

  För att utveckla en affärsidé och starta företag behövs långsiktiga insatser. Projektet Uppväxlat Fast Track har gjort det möjligt för nyanlända kvinnor…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens

 4. Halland vann Årets Exportregion 2021

  Vad krävs för att vinna det priset? Receptet är inte så konstigt: Bra samarbete och konsekventa, målmedvetna insatser. Här berättar Ellen Källberg om sina…

  Insatser Regioner Affärsutveckling

 5. Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar

  Företagarna har en digital lärplattform för sina medlemmar. Samarbetspartnern Lexicon kunde utveckla en utbildning i digitalisering och verksamhetsutveckling…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 6. Digitalt och säkert i styrelserummen

  I takt med att bolag i innovationsmiljöer växer, tar in kapital och får fler ägare blir styrelse- och ledningsarbetet allt viktigare. Det hanteras stora…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 7. Be Digital 2.0

  De värmländska småföretagens generellt låga digitala mognad kan på sikt riskera konkurrenskraften. Genom att vidareutveckla Compares digitala kunskapsportal…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 8. Anpassad rådgivning i digitalisering

  Almi har en viktig roll i att coacha och leda företagen i deras strategiska målarbete och att komma närmare handlingsbeslut. Genom projektet vidareutvecklade…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 9. Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

  Den digitala mognaden bland besöksnäringsföretagen varierar. I en jämförelse med andra sektorer och branscher ligger näringen lite efter. En utmaning med…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 10. Styrelseutbildning i digitalisering för tillväxtbolag

  Styrelseakademien Stockholm och samarbetspartnern Knowit identifierade ett hål i marknadsutbudet. Det fanns få eller inga utbildningar i digital affärskompetens…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering