Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av varandra hur vi kan stärka företag och regioner.

 1. Framtiden sker i digitala möten

  Digitala mässor, möten och andra digitala säljkanaler har skapat nya möjligheter för företag att nå ut i internationella sammanhang. Compare stärker kunskapen…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Affärsutveckling Digitalisering

 2. Data som ger stora kundinsikter för små företag

  Dagens digitala samhälle ger stora möjligheter för svenska företag att nå en global kundkrets och öka sin export. Kunskapspartner i Lund gav företagen…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Affärsutveckling Digitalisering

 3. Nya verktyg för internationalisering i en digital miljö

  Under pandemin blev det tydligt att möjligheten att delta i fysiska säljmöten var kraftigt begränsad, speciellt med internationella partners. SmiLe Incubator…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Affärsutveckling Digitalisering

 4. Nya företag behöver nya lösningar

  Nyföretagarcentrum kan företagande och har en stark tro på potentialen hos utrikes födda. Under flykting­krisen ställde de om sin verksamhet för att hitta…

  Insatser

 5. Att främja nya företagare i förorten

  Genom att verka i förorten och samtidigt vara en del av målgruppen, har Bling hittat sätt att nå ut till utrikes födda kvinnor. Deqa Abukar, Bling – Att…

  Insatser

 6. Nya arbets­tillfällen med Yalla­metoden

  De företag som använder Yallametoden är inte vilka företag som helst. De är så kallade arbetsintegrerande sociala företag och kvinno­kooperativ. Syftet…

  Insatser

 7. Så öppnade Tillväxtverket upp för nya företag

  Under flyktingkrisen 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige. Genom fyra satsningar har Tillväxtverket på olika sätt bidragit till att utrikes…

  Insatser

 8. Fast lane for industry ska hjälpa industriföretag efter corona

  Industriföretag som är drabbade av coronakrisen - det är regionalfondsprojektet Fast lane for industrys målgrupp. Målet är att skapa snabbt stöd och vägar…

  Regioner Andra aktörer EU

 9. Enklare för företag med e-tjänst

  Sedan 2018 kan aktiebolag skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Camilla Kruse berättar om arbetet med att ta fram e-tjänsten och vilken…

  Företag Andra aktörer Förenkling

 10. Enklare för företag med checklista

  Sedan 2019 kan den som ska starta vattenbruk använda en digital checklista som underlättar företagsstarten. Här berättar Anne Hansson från Jordbruksverket…

  Företag Andra aktörer Förenkling