Tillväxtverket

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av varandra hur vi kan stärka företag och regioner.

 1. Att främja nya företagare i förorten

  Genom att verka i förorten och samtidigt vara en del av målgruppen, har Bling hittat sätt att nå ut till utrikes födda kvinnor. Deqa Abukar, Bling – Att…

  Insatser

 2. Nya arbets­tillfällen med Yalla­metoden

  De företag som använder Yallametoden är inte vilka företag som helst. De är så kallade arbetsintegrerande sociala företag och kvinno­kooperativ. Syftet…

  Insatser

 3. Så öppnade Tillväxtverket upp för nya företag

  Under flyktingkrisen 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige. Genom fyra satsningar har Tillväxtverket på olika sätt bidragit till att utrikes…

  Insatser

 4. Fast lane for industry ska hjälpa industriföretag efter corona

  Industriföretag som är drabbade av coronakrisen - det är regionalfondsprojektet Fast lane for industrys målgrupp. Målet är att skapa snabbt stöd och vägar…

  Regioner Andra aktörer EU

 5. Enklare för företag med e-tjänst

  Sedan 2018 kan aktiebolag skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Camilla Kruse berättar om arbetet med att ta fram e-tjänsten och vilken…

  Företag Andra aktörer Förenkling

 6. Enklare för företag med checklista

  Sedan 2019 kan den som ska starta vattenbruk använda en digital checklista som underlättar företagsstarten. Här berättar Anne Hansson från Jordbruksverket…

  Företag Andra aktörer Förenkling

 7. Enklare för företag med lots

  Under 2018 etablerades en kundkontakt på Transportstyrelsen som hjälper företagen med registrering av fartyg, s k inflaggning. Här berättar Adam Rytthammar…

  Företag Andra aktörer Förenkling

 8. Mall för beslut lyfter landsbygders behov

  När Länsstyrelsen Värmland fattar beslut finns landsbygdsutveckling med som ett av flera perspektiv. Mallen underlättar för både handläggare och ledning…

  Insatser

 9. Myndighetsnätverk – en framgångssaga

  Det började med att landshövdingen såg ett behov av att samordna länets nationella myndigheter. Myndighetsnätverket ska stärka samarbetet mellan myndigheterna…

  Insatser

 10. Matsamarbete kan ge fler jobb i väst

  Resurscentret Lokalproducerat i Väst ger livsmedelsproducenter råd, stöd och kontakter i Västra Götaland. Initiativet startade för snart 15 år sedan av…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet