Tillväxtverket
Kvinna vilar efter löprunda.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Lyckat samarbete mellan fastighets­ägare och kommun

  I Haninge har fastighetsägarna och kommunen gjort gemensam sak för att utveckla stadskärnan. Det handlar om gemensamma mål för byggnadsvolymer och infrastruktur…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 2. Storuman redo för större företags­etableringar

  När Storuman sökte projektmedel från Tillväxtverket var ett större gruvprojekt aktuellt i Tärnaby. Med så stora planer blir det mycket för en liten kommun…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 3. Företagsetableringar kräver planering och samverkan  

  Företagsetableringar kräver planering och samverkan När det finns intresse från internationella företag att starta i Sverige är det svårt för små kommuner…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 4. Satsa på utlandet - hur har andra gjort?

  Vill du veta hur andra företagare har gjort för att lyckas med sin utlandssatsning? Se filmer och läs intervjuer för att få inspiration och tips. Lär dig…

  Tjänst Företag Internationalisering

 5. Laddar för en bättre miljö

  När elbilarna växer i popularitet behöver laddstolparna bli fler. Företaget Garo gjorde gemensam sak med Gnosjö kommun och byggde fem laddstationer i samhället…

  Vägledning Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 6. Smidigare detaljplaneprocess i Karlshamn

  Ökad dialog, en gemensam målbild och strukturerad projektledning är resultatet av arbetet med att förbättra processer för detaljplaner i Karlshamn. Huvudtanken…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 7. ”Gnosjöandan handlar om problemlösning”

  Många mindre företag, entreprenörskap och samarbetsförmåga. Vad betyder uttrycket Gnosjöandan , egentligen? Vi ringde upp Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 8. Unikt projekt för bättre pendling

  En ny tågstation som ska underlätta arbetspendlingen mellan kommunerna Östersund, Åre och Krokom. Det är ett av resultaten av projektet Jämtlandsstråket…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 9. ”Jämtlands­stråket är ett bra initiativ”

  Persson Invest och Hallströms verkstäder är två tongivande arbetsgivare i Jämtland. För dem innebär projektet Jämtlandsstråket startskottet till en möjlig…

  Insatser Regioner Företagande Regional utveckling

 10. Företagarna tyckte till om Ockelbo centrum

  Ockelbo kommun startade en referensgrupp i samarbete med ortens näringsliv när det nya centrumet skulle planeras. Ett av de ämnen som diskuterades var…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling