Tillväxtverket
Kvinna står utomhus med Ipad i handen.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Affärsrådgivning och nätverk för ökad internatio­nalisering

  Med Tillväxtlyftets hjälp ska små och medelstora företag i Östra Mellansverige stärka sin konkurrenskraft och öka möjligheterna att komma ut på en internationell…

  Regioner Andra aktörer EU Affärsutveckling

 2. Alfred Nobel Science Park satsar på internationellt kluster inom 3D-teknik

  Industriell 3D-printing är på frammarsch inom industrin. I projektet 3DTC vidareutvecklas både 3D-printing i metall och 3D-röntgen i ett starkt kluster…

  Regioner Andra aktörer EU Affärsutveckling

 3. Digitalisering och export skapar nya företag

  Innovationsklustret Fiber Optic Valleys nya projekt SME Prototyping Internationalisering och Kommersialisering arbetar för att regionernas små och medelstora…

  Regioner Andra aktörer EU Digitalisering

 4. Kunskapsväxling ska sätta fart på tillväxten

  Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga…

  Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 5. Gemensam storsatsning på Mittstråket

  Mittstråket är en viktig öst-västlig transportsträcka mellan Sundsvall och Storlien som länge varit eftersatt. Nu kraftsamlar sex kommuner, två län och…

  Projekt Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 6. Bredband till hela Västernorrland

  År 2020 ska 90 procent av alla företag i Västernorrland ha tillgång till snabbt bredband. Bakom satsningen Dig. 2020 står Länsstyrelsen och länets samtliga…

  Projekt Regioner Andra aktörer EU Digitalisering

 7. Företagarna tyckte till om Ockelbo centrum

  Ockelbo kommun startade en referensgrupp i samarbete med ortens näringsliv när det nya centrumet skulle planeras. Ett av de ämnen som diskuterades var…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet

 8. Framtidstro i Ockelbo

  När Ockelbo planerade sitt nya centrum fick alla i kommunen säga sitt. Snart tas det första spadtaget för en samlingsplats med fler butiker och en attraktiv…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet

 9. Techtank Bas i Blekinge öppnar dörrar till engelsk bilindustri

  – Administration, utbildning och marknadsaktiviteter gör att vi kan ägna oss åt att vårda och etablera kundkontakter. Så beskriver Ulrica Larsson, vd för…

  Projekt Regioner Andra aktörer EU Affärsutveckling

 10. Populärt cykla på fjället

  Sedan nätverket Biking Dalarna bildades för fyra år sedan, har Idre fjäll ökat sin beläggning under sommaren med 60 procent. Ett av företagen som ingår…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Regional kapacitetBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.