Tillväxtverket
Kvinna står utomhus med Ipad i handen.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Samverkan inom HICube ska skapa bättre hälsa

  HICube är en projektverkstad för att överbrygga gapet mellan högskolediscipliner, företag och offentliga aktörer när det gäller hälsoinnovation. Sedan…

  Regioner Andra aktörer EU Affärsutveckling

 2. Sociala företag öppnar restaurang på Hisingen

  Redan innan projektet One Stop Future Shop var färdigriggat ville Göteborgs Stad handla upp 400 dagliga matportioner till sin nya gymnasieskola. Det ger…

  Projekt Regioner Andra aktörer EU Kompetens

 3. Lokala projekt vill väcka liv i staden med rörlig bild

  Smart Kreativ Stad vill utveckla stadens bortglömda platser med hjälp av film och rörlig bild. Målet är tre pilotprojekt om året. De första handlar om…

  Regioner Andra aktörer EU Affärsutveckling

 4. Affärsrådgivning och nätverk för ökad internatio­nalisering

  Med Tillväxtlyftets hjälp ska små och medelstora företag i Östra Mellansverige stärka sin konkurrenskraft och öka möjligheterna att komma ut på en internationell…

  Regioner Andra aktörer EU Affärsutveckling

 5. Alfred Nobel Science Park satsar på internationellt kluster inom 3D-teknik

  Industriell 3D-printing är på frammarsch inom industrin. I projektet 3DTC vidareutvecklas både 3D-printing i metall och 3D-röntgen i ett starkt kluster…

  Regioner Andra aktörer EU Affärsutveckling

 6. Digitalisering och export skapar nya företag

  Innovationsklustret Fiber Optic Valleys nya projekt SME Prototyping Internationalisering och Kommersialisering arbetar för att regionernas små och medelstora…

  Regioner Andra aktörer EU Digitalisering

 7. Kunskapsväxling ska sätta fart på tillväxten

  Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga…

  Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 8. Gemensam storsatsning på Mittstråket

  Mittstråket är en viktig öst-västlig transportsträcka mellan Sundsvall och Storlien som länge varit eftersatt. Nu kraftsamlar sex kommuner, två län och…

  Projekt Regioner Andra aktörer EU Regional kapacitet

 9. Bredband till hela Västernorrland

  År 2020 ska 90 procent av alla företag i Västernorrland ha tillgång till snabbt bredband. Bakom satsningen Dig. 2020 står Länsstyrelsen och länets samtliga…

  Projekt Regioner Andra aktörer EU Digitalisering

 10. Företagarna tyckte till om Ockelbo centrum

  Ockelbo kommun startade en referensgrupp i samarbete med ortens näringsliv när det nya centrumet skulle planeras. Ett av de ämnen som diskuterades var…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitetBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.