Tillväxtverket
Kvinna står utomhus med Ipad i handen.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Storuman redo för större företags­etableringar

  När Storuman sökte projektmedel från Tillväxtverket var ett större gruvprojekt aktuellt i Tärnaby. Med så stora planer blir det mycket för en liten kommun…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 2. Företagsetableringar kräver planering och samverkan  

  Företagsetableringar kräver planering och samverkan När det finns intresse från internationella företag att starta i Sverige är det svårt för små kommuner…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 3. Satsa på utlandet - hur har andra gjort?

  Vill du veta hur andra företagare har gjort för att lyckas med sin utlandssatsning? Se filmer och läs intervjuer för att få inspiration och tips. Lär dig…

  Tjänst Företag

 4. Göteborg testar innovativa samhälls­förbättrare

  Solpaneler, matsvinnstjänster och självkörande bilar. Idéerna för hur vi ska tackla såväl klimatet som migration och ökande socioekonomiska skillnader…

  Regioner Andra aktörer EU Digitalisering

 5. Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

  I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talet som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med…

  Regioner Andra aktörer EU

 6. Grönare bostäder och minskad segregation i Stockholm

  Grönare bostäder och minskad segregation i Stockholm Forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm arbetar med att skapa hållbar stadsutveckling som är klimatsmart…

  Regioner Andra aktörer EU

 7. Laddar för en bättre miljö

  När elbilarna växer i popularitet behöver laddstolparna bli fler. Företaget Garo gjorde gemensam sak med Gnosjö kommun och byggde fem laddstationer i samhället…

  Vägledning Företag Regioner Andra aktörer Regional kapacitet

 8. Fossilfri logistik förgyller stadsmiljö

  I Malmö står den tunga trafiken för en betydande del av buller och utsläpp; ca 30 procent av koldioxidutsläppen och ca 25 procent av bullerföroreningarna…

  Projekt Regioner Andra aktörer EU

 9. Smidigare detaljplaneprocess i Karlshamn

  Ökad dialog, en gemensam målbild och strukturerad projektledning är resultatet av arbetet med att förbättra processer för detaljplaner i Karlshamn. Huvudtanken…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet

 10. ”Gnosjöandan handlar om problemlösning”

  Många mindre företag, entreprenörskap och samarbetsförmåga. Vad betyder uttrycket Gnosjöandan , egentligen? Vi ringde upp Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitetBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.