Tillväxtverket
Kvinna vilar efter löprunda.

Foto: Maskot

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Satsa på utlandet - hur har andra gjort?

  Vill du veta hur andra företagare har gjort för att lyckas med sin utlandssatsning? Se filmer och läs intervjuer för att få inspiration och tips. Lär dig mer genom andra…

  Tjänst Företag Internationalisering

 2. Laddar för en bättre miljö

  När elbilarna växer i popularitet behöver laddstolparna bli fler. Företaget Garo gjorde gemensam sak med Gnosjö kommun och byggde fem laddstationer i samhället. - Det kä…

  Vägledning Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 3. Smidigare detaljplaneprocess i Karlshamn

  Ökad dialog, en gemensam målbild och strukturerad projektledning är resultatet av arbetet med att förbättra processer för detaljplaner i Karlshamn. Huvudtanken var att g…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 4. ”Gnosjöandan handlar om problemlösning”

  Många mindre företag, entreprenörskap och samarbetsförmåga. Vad betyder uttrycket Gnosjöandan , egentligen? Vi ringde upp Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare i Gnos…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 5. Unikt projekt för bättre pendling

  En ny tågstation som ska underlätta arbetspendlingen mellan kommunerna Östersund, Åre och Krokom. Det är ett av resultaten av projektet Jämtlandsstråket, där man samarbe…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 6. ”Jämtlands­stråket är ett bra initiativ”

  Persson Invest och Hallströms verkstäder är två tongivande arbetsgivare i Jämtland. För dem innebär projektet Jämtlandsstråket startskottet till en möjlig ökad tillväxt…

  Insatser Regioner Företagande Regional utveckling

 7. Företagarna tyckte till om Ockelbo centrum

  Ockelbo kommun startade en referensgrupp i samarbete med ortens näringsliv när det nya centrumet skulle planeras. Ett av de ämnen som diskuterades var hur man skulle gör…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 8. Framtidstro i Ockelbo

  När Ockelbo planerade sitt nya centrum fick alla i kommunen säga sitt. Snart tas det första spadtaget för en samlingsplats med fler butiker och en attraktiv utemiljö. Sn…

  Insatser Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling

 9. Populärt cykla på fjället

  Sedan nätverket Biking Dalarna bildades för fyra år sedan, har Idre fjäll ökat sin beläggning under sommaren med 60 procent. Ett av företagen som ingår i nätverket Bikin…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 10. Samverkan lyfter Dalarnas cykelturism

  En unik samverkansmodell med gemensam skyltning och gemensamma erbjudanden som cykeluthyrning, mat och boende. I Dalarna har flera företag gått samman för att satsa på c…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling