Tillväxtverket
Kvinna vilar efter löprunda.

Lär av andra

Sverige har drygt en miljon företag. De bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att skapa sysselsättning, tillväxt, gemenskap och framtidstro i landets alla regioner. Lär av andra och varandra.

Här kan du ta del av företagares och regioners utmaningar och satsningar.

 1. Snabbspår för nyanlända i Nyköping

  - Tillväxtverket Snabbspår för nyanlända i Nyköping Snabbspår för nyanlända företagare i Sörmland har gett affärsidéer och långt framskridna planer på…

  Insatser Regioner Andra aktörer Mångfald Starta företag

 2. Framtidens Kristianstad idag

  - Tillväxtverket Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad har lett arbetet med att skapa en framtidsvision för stadsdelen Näsby. Projektet är…

  Insatser Regional utveckling

 3. Gävleborg vill veta mer om osynlig geografi för att växa

  - Tillväxtverket Olika orter har olika dragningskraft, där större orter ofta ses som tillväxtmotorer. Men hur väl stämmer detta överens med verkligheten…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling Näringar i förändring

 4. Tack vare Startup-Sweden vann vi Growth Awards!

  - Tillväxtverket För Jenny Rydebrink och hennes digitala startup Gardenize blev Startup-Swedens boot camp en minst sagt givande upplevelse. Jenny Rydebrink…

  Insatser Företag Digitalisering

 5. ”Startup-Sweden gav oss en stabil grund”

  - Tillväxtverket Vultus team har vuxit. Här Abdalla Eltayeb, Ophir Mubarik, William Håkansson, Robert Schmitt, och Kun ”Alex” Luo. ”Det finns en uppsjö…

  Insatser Företag Digitalisering

 6. Då: Startup-Sweden. Nu: världen.

  - Tillväxtverket Simon Nilsson, Filip Nilsson på Workwide. Det var en ren slump att Filip Nilsson hittade Startup-Swedens boot camp för digitala startups…

  Insatser Företag Digitalisering

 7. "Tack vare Startup-Sweden fick vi kontakt med ny delägare"

  - Tillväxtverket Jonas Karles, Marcus Lönnberg, Joakim Sjöblom på Mina Tjänster. När Joakim Sjöblom var med i Startup-Swedens första boot camp 2016 fick…

  Insatser Företag Digitalisering

 8. Ny mental karta ska locka fler till Kramfors

  - Tillväxtverket Befolkningen i Kramfors kommun minskar. Samtidigt råder konkurrens mellan kommunens identitetsstarka småsamhällen. För att på sikt stärka…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling

 9. Flen har satt turismen på framtids­kartan

  - Tillväxtverket Turismen är redan stor i Flen. Och den kan öka ännu mer. Genom att ge besöksnäringen en tongivande roll i samhällsplaneringen, har nu…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling Turism

 10. Digitala lösningar en framgångsfaktor för projekt i glesbygd

  - Tillväxtverket Digitala lösningar en framgångsfaktor för projekt i glesbygd När de geografiska avstånden är stora gäller det att hitta alternativa lösningar…

  Insatser