Tillväxtverket

Omställnings­guide

När ett stort företag drar ner verksamhet eller flyttar den från en kommun uppstår olika effekter. Mest kännbart och dramatiskt är förlusten av jobb. I den här guiden hittar du som är tjänsteman eller politiker i en kommun eller region stöd och idéer om hur ni kan hantera en större omställning.

Guiden beskriver en process för hur ni kan genomföra omställningsarbetet. Processen delas in i fem faser där varje fas har ett syfte och mål. I guiden kan du läsa om vad varje fas innebär, vad ni kan göra och vem som kan göra det.

Omställningsguiden