Tillväxtverket
En kvinna sätter en post-it lapp på en glasvägg under ett möte.

Stöd för att utreda konsekvenser av regler

En konsekvensutredning fångar upp vilka konsekvenser nya regler får för företagen ur ett brett perspektiv och ger samtidigt en indikation på hur företagens administrativa kostnaderna påverkas. Vi hjälper dig på vägen!

Oavsett om du arbetar på en myndighet, ett departement eller i en kommitté kan Tillväxtverket bidra med stöd i konsekvensutredningsarbetet i form av rådgivning, utbildning, metoder och digitala verktyg.

Metodstöd för konsekvensutredning

Handledning för konsekvensutredning

Företagens kostnader - räkna på reglerna

I beräkningsguiden Så beräknar du företagens kostnader Pdf, 662.4 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du kan analysera och kvantifiera ekonomiska effekter för företag av regler.

Verktyget Regelräknaren hjälper dig att beräkna företagens kostnader i samband med nya eller ändrade regler.

Läs mer om att göra en konsekvensutredning

Kontakt

Annika LeBlanc, enheten Bättre regler, Rådgivning om en enskild konsekvensutredning
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 89

Per Högström, enheten Bättre regler, Information om utbildningar
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 15

Katarina Porko, enheten Bättre regler, Metodstöd
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 55

Oskar Holmqvist, enheten Bättre regler, Företagens kostnader
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 64