Tillväxtverket

Smart start för enklare regler

Tillväxtverket har utvecklat ett stöd som ska hjälpa dig att lägga resurserna i konsekvensutredningsarbetet på rätt ställe så att utredningen blir proportionerlig.

Metoden, Smart start för enklare regler, bidrar till att du kan göra en rimlig prioritering av resurser och tid som står i proportion till regelförslagets påverkan, dess bakgrund och typ av förändring.

Kontakt

Katarina Porko, enheten Bättre regler

Tel: 08-681 91 55Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.