Tillväxtverket

Så beräknar du företagens kostnader

I vår beräkningsguide "Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens kostnader" kan du läsa om hur du gör för att analysera och kvantifiera ekonomiska effekter för företag av regler.

Guiden kan antingen användas fristående, som fördjupad information till beräkningsverktyget Regelräknaren eller som ett komplement till Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.