Tillväxtverket

Handledning för konsekvens­utredning

Denna handledning riktar sig främst till dig som arbetar på en myndighet, ett departement eller inom kommittéväsendet och som ska utreda konsekvenserna av förslag till nya eller ändrade regler. Den kan också vara till hjälp för dig som ska göra en konsekvensutredning av andra typer av statliga ingripanden.

Handledningen är en uppdaterad version av Tillväxtverkets Vägledning för konsekvensutredning vid regelgivning. Den täcker in samtliga delar i Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244). Handledningen beskriver hur du kan utreda konsekvenser för företag, miljön och sociala aspekter. Den ger också stöd i hur samråd med berörda aktörer och uppföljning av regler kan gå till.