Tillväxtverket

Vägledning för uppföljning av regler

Regler för företag ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. För att nå dit är det viktigt att regelgivare följer upp och utvärderar sina regler. Genom  den  här vägledningen vill Tillväxtverket ge ett metodstöd i det arbetet.

Vägledningen är uppdelad i tre olika delar utifrån vilket behov du har:

  • Ta fram en rutin för uppföljning
  • Göra prioritering mellan uppföljningsprojekt
  • Följa upp regelverk